Zakażenia po porodzie i poronieniach

Wykrywano je w pochwie w czasie porodu i w odchodach położnic zakażonych. Powodują one ciężkie i śmiertelne zakażenia po poronieniach i po porodzie. 5) Gronkowiec złocisty i biały. Oba wybitnie chorobotwórcze, przy czym biały daje zazwyczaj łagodniejszy przebieg zakażenia. Natomiast złocisty hemolityczny bywa bardziej złośliwy, niż paciorkowiec hemolityczny. 6) Dwoinki rzeżączkowe są przyczyną łagodnych miejscowych zakażeń, wyjątkowo mogą być przyczyną ogólnego śmiertelnego zakażenia. 7) Laseczn i ki okrężnicy wykrywamy w pochwie po zabiegach operacyjnych, przeniesione z blisko leżącej odbytnicy. Zakażenie nimi zazwyczaj ma przebieg łagodny. 8) Laseczniki błomicy rzadko bywają przyczyną zakażenia. 9) Laseczniikii zgorzeii gazowej zostają wprowadzone do narządu radnego w czasie zabiegów położniczych, brudnymi narzędziami lub rękami. Są one przyczyną ciemnych cuchnących odchodów, zawierających pęcherzyki gazu, wydobywających się z dróg rodnych ze szmerem. Powodują one zapalenie śluzówki, odmę lub rozedmę jej ściany i posocznicę z 'zatorami gazowymi. 10) Laseczniki duru brzusznego niebywale rzadko' są przyczyną zakażenia. 11) Dwoinki zapałem i a płuc mogą być powodem zakażenia i to łącznie z zapaleniem otrzewnej.

Na podstawie powyższych danych musimy stwierdzić, że nie istnieje jeden wyłączny szczep drobnoustrojów, wywołujących zakażenie połogowe. Może nim być każdy z opisanych szczepów chorobo- twórczych, a nawet niecho-robotwórczych uzłośliwionych szcze-gól- nymi warunkami. W powstaniu zakażenia połogowego, jego rodzaju i dalszego przebiegu nie tylko- gra rolę złośliwość zarazka, lecz i od-porność poiszozególnych (tkanek -oraz siły -ochronne całego ustroju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *