ZABURZENIA CZYNNOŚCI UKŁADU PODWZGÓRZE-PRZYSADKA-KORA NADNERCZY

Niepożądane działanie steroidów stanowi powód poważnego ograniczenia możliwości ich stosowania w chirurgii.

Można sformułować następująco przeciwwskazania do stosowania kortykoterapii w klinice przypadków chirurgicznych:

– 1) faza zdrowienia po urazach mechanicznych, termicznych lub toksycznych,

– 2) urazy czaszki z obrzękiem mózgu,

– 3) okres zdrowienia po dużych operacjach.

Przeciwwskazania te wiążą się głównie z katabolicznym wpływem kortyzonu lub jego pochodnych syntetycznych oraz posteroidowymi zmianami w przemianie elektrolitów i wody. .

Przebieg pooperacyjny u osób uprzednio dtugotrwale leczonych steroidami łączy się z większym ryzykiem powikłań metabolicznych, krwotocznych łub zakaźnych. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy nie podejmie się wprowadzenia odpowiednio większej substytucji kortyzonem w okresie operacji oraz odpowiednich działań zapobiegawczych.

Jatrogenny hiperkortycyzm wywołuje wiele reaktywnych zmian w czynności innych gruczołów dokrewnych. Jeśli trwa on dostatecznie długo, prowadzi do zahamowania wydzielania ACTH z zanikiem odpowiednich, komórek przedniego płata przysadki i kory nadnerczy. Jednoczesne zahamowanie wydzielania gonadotropin wywołuje czynnościowe zaburzenia cyklu miesiączkowego. Zmniejsza się także wydzielanie hormonów tarczycy. Zmiany te dotyczą nie tylko ilości wydzielanych hormonów, lecz polegają także na zaburzeniach biorytmicznej reaktywności gruczołów na bodźce naturalne lub testowe. Wpływy patofizjologiczne jatrogen- nego hiperkortycyzmu zależą w dużej mierze od rodzaju stosowanego preparatu.

W tab. 14.3 zestawiono równoważne dawki różnych steroidów prowadzące po dłuższym stosowaniu z reguły do powstania jatrogennego zespołu Cushinga.

Nasilenie wpływu wywołującego jatrogenny zespół Cushinga określającego różne steroidy jest proporcjonalne do ich działania przeciwzapalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *