Wrodzone zwężenie kanału szyjki

Byłoby jednak nieodpowiednie stosować w takich stanach nazwę })dysmenorrhoea ineretoria“, gdyż oprócz zaburzeń hormonalnych w patogenezie tego rodzaju bolesnego miesiączkowania odgrywają rolę także inne czynniki o niedostatecznie wyświetlonej etiologii.

Rozpoznanie i rokowanie w bolesnym miesiączkowaniu opiera się głównie na wywiadach. Badanie szczegółowe całego ustroju jest konieczne i stanowi wstęp do dokładnego badania ginekologicznego. Badanie to winno polegać nie tylko na sprawdzeniu, czy części rodne są prawidłowe i czy czynności płciowe przebiegają normalnie, ale i na przekonaniu się, jakie są stosunki rozwojowe w narządach rodnych i jaki jest stan napięcia tkanek.'

Leczenie bolesnego fniesiączkowania jest często bardzo trudne i zależy od wywołującej je przyczyny. Z tego względu wydaje się ono najbardziej racjonalne w przypadkach „dysmenorrhoea mechanica“, w których usunięcie przyczyny bólów jest równoznaczne z usunięciem schorzenia. Jeśli stwierdzimy np. silne przemieszczenie macicy (tyłozgięcie, nadmierne przodozgięcie), konieczne jest odprowadzenie macicy do prawidłowego położenia i utrzymanie jej za pomocą krążka. Niestety zabieg ten nie zawsze odpowiada pokładanym w nim nadziejom, często bowiem obok przemieszczenia macicy stwierdzamy inne powikłania, których leczenie jest bardzo trudne.

Najpospolitszy typ bolesnego miesiączkowania na tle przeszkody mechanicznej stanowią bóle z powodu dziecięcości macicy (uterus infantilis). Wrodzone zwężenie kanału szyjki, a przede wszystkim jej ujścia wewnętrznego, może być powodem utrudnienia odpływu krwi miesięcznej, zwłaszcza że ściana macicy jest w takich przypadkach nieelastyczna, a jama narządu mała. Ale i zwężenie ujścia zewnętrznego wywiera tu niekorzystny wpływ, gdyż czop śluzu zamykający szyjkę utrzymuje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *