Wiek rodziców

Lenz (1959), który zebrał dane dotyczące 102 przypadków zespołu Klinefeltera z pozytywną chromatyną płciową, stwierdził, że przeciętny wiek matek osobników z zespołem Klinefeltera jest taki sam, jak wiek matek w populacji ogólnej zespół Klinefeltera występował jednak aż u 14,7% dzieci matek starszych (szczególnie powyżej 40 roku życia). Wykazał on również, że więcej pacjentów, niż można by się tego spodziewać, znajdowało się wśród rodzeństwa młodszego wiekiem.

Court Brown i współpracownicy (1964) podali wiek rodziców większości pacjentów z kariotypem 47,XXY. Dane te zostały przeanalizowane przez Penrose’a (1964). Stwierdził on, że ze względu na przeciętny wiek matek można podzielić pacjentów na dwie grupy: 1) przeciętny wiek matek 45% pacjentów odpowiadał przeciętnemu wiekowi matek w populacji ogólnej 2) przeciętny wiek matek 55% pacjentów był wyższy niż w populacji ogólnej (wynosił około 38 lat).

Obszerne dane na temat wieku rodziców pacjentów z zespołem Klinefeltera opublikował Froland (1969). Porównał on wiek matek 44 pacjentów z kariotypem 47,XXY z przeciętnym wiekiem matek w Danii: matki pacjentów były przeważnie starsze. Wyniki badań Frolanda (1969) oraz Court Browna i współpracowników (1964) są następujące:

Wiek matek: Przeciętny wiek matek pacjentów z zespołem Klinefeltera z kariotypem 47,XXY wynosił 32,3 lat w grupie badanej przez Frolanda i 32,5 lat w grupie Court Browna i współpracowników (1964).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *