WIARA W SKUTECZNOŚĆ ANTYBIOTYKÓW

Wiara w skuteczność antybiotyków prowadzi do nadmiernej rutyny, zaniedbań lub wręcz pomijania zasad zwalczania zakażeń innymi, dawno wypróbowanymi metodami (aseptyka i antyseptyka). Zastosowanie w takich sytuacjach antybiotyków, jako profilaktyki przeciw- bakteryjnej, jest jedynie wynikiem zwykłego zaniedbania.

Powodzenie w zmniejszeniu się liczby zakażeń gronkowcowych i eliminacji gronkowców opornych na metycytinę w jednym ze szpitali londyńskich przypisuje się głównie wysiłkom skierowanym na szkolenie zespołu lekarzy, próbom ograniczenia zużycia niektórych antybiotyków (cefalo- sporyn) oraz ścisłej współpracy farmakologów, klinicystów i mikrobiologów. W wielu ośrodkach dokonuje się okresowych kontroli zużycia antybiotyków.

Badania własne wskazują na nadmierne zużycie antybiotyków przez chorych w jednym z dużych szpitali wojewódzkich w 1979 r. 31 /o, w 1980 r. zaś 39% chorych otrzymywało antybiotyki.

Z ekonomicznego punktu widzenia na uwagę zasługują np. antybiotyki z grupy aminoglikozydów. Każdy dzień leczenia gentamycyną jest droż- szy ponad 140 razy od leczenia streptomycyną. Należy jeszcze raz zastanowić się nad tym, czy w warunkach szpitalnych nie zdyskwalifikowano zbyt pochopnie stosowania streptomycyny w przypadkach o etiologii nie- grużliczej. Ograniczenia zużycia antybiotyków toksycznych i kosztownych w Boston City Hospital nie doprowadziły do pogorszenia się opieki nad chorymi, wydłużenia czasu hospitalizacji chorych z zakażeniami lub wzrostu śmiertelności w wyniku zakażeń. Niekiedy przydatne może być wprowadzenie obowiązku uzasadnienia zastosowania i wyboru antybiotyku.

W 1973 r. na VIII Kongresie Chemioterapii w Atenach postulowano ograniczenie ekspansywnej reklairy antybiotyków przez przemysł. Reklama ta ma niekiedy cechy natarczywości, wobec której wielu lekarzy traci obiektywne spojrzenie i krytycyzm.

Na zakończenie warto przypomnieć wypowiedź Naumanna [16], że w wyścigu między badaniami nad nowymi antybiotykami a rozprzestrzeniającą się opornością drobnoustrojów na antybiotyki zwycięzcami są na razie bakterie. To, czego wymaga potrzeba, to nie tyle nowe, bardziej skuteczne antybiotyki i skojarzenia różnych chemioterapeutyków, co ograniczenie się w sytuacjach nie wymagających potrzeby stosowania antybiotyków do innych dostępnych leków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *