Wady rozwojowe

Wady rozwojowe możemy stwierdzić w każdym układzie lub narządzie noworodka. Po urazie porodowym i zaburzeniach oddychania są one trzecią najczęstszą przyczyną zgonu noworodków. Ze zmniejszaniem się zgonów z powodu urazu porodowego, zgony z wad rozwojowych wysuwają się wśród noworodków donoszonych w coraz większym stopniu na pierwsze miejsce. Noworodka z wadą rozwojową można często uratować przez wczesne rozpoznanie wady i natychmiastowy zabieg chirurgiczny. Noworodek w pierwszych dniach życia znosi zabiegi chirurgiczne nieporównanie lepiej niż później. Następujące wady rozwojowe powinny zostać rozpoznane jak najszybciej po urodzeniu:

– 1. Niedrożność przełyku wrodzoną podejrzywamy, jeżeli noworodek od urodzenia wydziela pienistą wydzielinę nosem i ustami, krztusi się i zwraca pokarm. Sonda wprowadzona do przełyku natrafia wtedy na przeszkodę. Zdjęcie rentgenowskie po podaniu noworodkowi przez sondę kilku ml lipiodolu (który należy natychmiast odessać), wykazuje przełyk bańlcowato rozszerzony, ślepo zakończony w okolicy rozwidlenia tchawicy. Niedrożność przełyku wymaga natych-miastowego zabiegu chirurgicznego, zanim wystąpi zapalenie płuc zacliłystowe.

– 2. Niedrożność dwunastnicy charakteryzują wymioty oraz zaleganie treści pokarmowej w żołądku. Wymioty są bez żółci, gdy niedrożność jest umiejscowiona powyżej brodawki dwunastnicy, z żółcią — gdy poniżej.

– 3. Niedrożność wrodzona jelit daje objawy zależnie od umiejscowienia przeszkody i jej charakteru. Noworodki z niedrożnością jelit wrodzoną wymiotują treścią pokarmową z zawartością żółci, nie wcześniej niż 2—3 dnia życia, ponadto występuje wzdęcie brzuszka i pogorszenie stanu ogólnego. Wydalanie smółki może z początku przebiegać prawidłowo, jeżeli przeszkoda znajduje się wysoko. O ile przeszkoda jest umiejscowiona nisko lub obejmuje duży odcinek, noworodek nie wydala smółki. Zdjęcie rentgenowskie może ułatwić rozpoznanie. W każdym przypadku podejrzenia niedrożności wrodzonej przewodu pokarmowego należy noworodka natychmiast skierować do chirurga.

– 4. Czasami dochodzi do niedrożności zupełnie prawidłowego przewodu pokarmowego wskutek patologicznego zagęszczenia smółki (meconium ileus). Niedobór zaczynów trzustkowych w nieprawidłowo zagęszczonym soku trzustkowym jest przyczyną zagęszczenia smółki i niemożności jej wydalania. Często występuje przedziurawienie jelita i zapalenie otrzewnej.

– 5. Niedrożność odbytu jest rzadką wadą rozwojową. W niektórych przypadkach wskutek istnienia przetoki odbytniczo-pęcherzowej noworodek oddaje smółkę w moczu. U noworodków żeńskich może istnieć połączenie odbytnicy z drogami rodnymi i noworodek wydala smółkę przez pochwę. W tych przypadkach mogą nie wystąpić objawy niedrożności. O ile objawy niedrożności istnieją, konieczny jest natychmiastowy zabieg operacyjny, przed którym należy wykonać zdjęcie rentgenowskie noworodka ułożonego głową w dół, a wtedy powietrze zawarte w jeli- tach wypełni ślepą bańkę odbytu (ryc. 3-0). Ułatwi to chirurgowi określenie poziomu niedrożności.

– 6. Przepuklina przeponowa. Wskutek ubytków w przeponie może nastąpić przemieszczenie trzew, głównie żołądka i pętli jelit, do klatki piersiowej. Przepuklina przeponowa może wywołać zaburzenia oddychania, krążenia, objawy niedrożności jelit. Badaniem fizykalnym i rentgenowskim stwierdza się odpowiednie zmiany w klatce piersiowej. Wskazania do zabiegu chirurgicznego zależą od objawów klinicznych.

– 7. Przepuklina pępowinowa. Zaraz po urodzeniu stwierdza się w pępowinie u jej nasady pod blaszką owodni guz rozmaitej wielkości, zawierający przeważnie pętle jelit, wątrobę, śledzionę. Noworodka należy natychmiast skierować do chirurga, zanim delikatna błona owodni ulegnie zakażeniu lub martwicy.

– 8. Przepuklina oponowo -mózgów a i oponowo-rdze- n i o w a. Wskazania do zabiegu chirurgicznego w pierwszych dniach życia istnieją w przypadkach z obnażoną tkanką nerwową lub gdy worek przepuklinowy uległ już lub grozi przerwaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *