Torbiele luteinowe

Cechą znamienną torbieli Iuteinowych są zawarte w ich ścianach komórki luteinowe, pochodzące z warstwy ziarnistej pęcherzyka Graafa oraz pewna liczba komórek paraluteinowych (tekaluteinowycli) z jego osłonki wewnętrznej. Te ostatnie znajdują się głównie na obwodzie torbieli. Guz jest wypełniony gęstym, brunatna- wym, pomarańczowym lub żółtym płynem z domieszką włóknika, który w większych torbielach osadza się na wewnętrznej jego powierzchni. W ścianie torbieli luteino- wych stwierdza się więc dwie warstwy, które można od siebie odróżnić. Warstwa wewnętrzna jest utworzona z komórek Iuteinowych. Jest ona lekko pofałdowana, jakkolwiek fałdy te – tak typowe dla prawidłowego ciałka żółtego – są wskutek rozciągnięcia przez płynną zawartość torbieli wygładzone i spłaszczone. Z tego samego powodu nie ma w niej także znamiennych wypustek i przegród utworzonych przez wrastające między fałdy komórek Iuteinowych komórki tekaluteinowe. Warstwa zewnętrzna ściany torbieli utworzona, jak już wspomniano, z komórek tekaluteinowych jest grubsza. Rozróżniamy w zasadzie dwa rodzaje torbieli Iuteinowych:

– a)Właściwe torbiele ciałka żółtego (cystes corporis lutei) powstają z pękniętych pęcherzyków Graafa w następstwie rozpuszczania się części środkowej ciałka żółtego, zwiększenia się ilości płynu wskutek przesiękania i wzmożonej czynności wydzielniczej komórek wchodzących w skład ich ścian. Są zwykle jednokomorowe, rzadko dwukomorowe i umiejscawiają się przeważnie blisko powierzchni jajnika. Utkanie jajnika poza torbielą ciałka żółtego jest mniej więcej prawidłowe. Rzadko kiedy urastają do wielkości orzecha.

– b)Torbiele z komórek Iuteinowych (cystes luteinicae) pochodzą z zanikających lub już zanikłych pęcherzyków, które nie dojrzały i nie uległy pęknięciu (folliculi atretki). Przyczyną ich powstania są najprawdopodobniej zaburzenia wywołane przez zanik pęcherzyków. Zazwyczaj w pęcherzykach, które zanikły, komórki nabłonkowe warstwy ziarnistej ulegają zwyrodnieniu i giną, podczas gdy warstwa komórek osłonki wewnętrznej przerasta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *