Szwedzki system wychowania

Jako jeden z wielu możliwych przykładów niech posłuży ewidentna sprzeczność, jaka ujawnia się w szwedzkim systemie wychowania, między założonym programowo brakiem wszelkiej tendencji do ograniczania liczby partnerów przed małżeństwem, do zwalczania zjawisk promiskuityzmu płciowego (np. w postaci tzw. seksu grupowego), między programowo (niektórzy wręcz sądzą, że obsesyjnie) nasilonym propagowaniem antykoncepcji (zwłaszcza w postaci prezerwatyw), między programową swobodą konsumpcji pornografii a skutkami tych wszystkich zjawisk, ujaw-. nianymi w badaniach seksuologicznych i socjologicznych tychże Szwedów, dla poziomu satysfakcji seksualnej ludzi. Zacytujemy dosłownie opinię Thorstens Sjövalla, przewodniczącego RFSU (organizacji zajmującej się wychowaniem seksualnym w całej Szwecji), należącego do najbardziej awangardowych teoretyków wychowania seksualnego w Europie. Referując wyniki reprezentatywnych badań z roku 1969 na temat życia seksualnego Szwedów w wieku 18 – 60 lat Sjövall (1970) m.in. pisze: „Odpowiedzi na pytania dotyczące ostatniego stosunku płciowego wykazały negatywną korelację między subiektywnym odczuciem satysfakcji seksualnej a cynicznym używaniem środków antykoncepcyjnych, praktykami promiskuityzmu, brakiem zaangażowania uczuciowego w stosunku do partnerki, wreszcie konsumpcją pornografii”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *