SYNAPSA WSPÓŁCZULNA – BUDOWA I CZYNNOŚĆ

Pozazwojowe zakończenia nerwów sympatycznych tworzą w zetknięciu z powierzchnią komórek efektora pozazwojową synapsę wspólczulną. W jej obrębie błona komórkowa neuronu adrenergicznego nosi nazwę błony pre- synaptycznej, błona komórkowa komórki efektora nazywa się błoną post- synaptyczną, a przestrzeń pomiędzy nimi określa się jako szczelinę synaptyczną (tablica I).

Rolę przekaźnika chemicznego wr pozazwojowej synapsie współczulnej spełnia noradrenalina. Jej biosynteza do etapu dopaminy odbywa się w mitochondriach i w cytoplazmie neuronu, a sama noradrenalina jest wytwarzana w pęcherzykach ziarnistych (p. str. 15), W jednym pęcherzyku ziarnistym znajduje się około 15 000 cząsteczek noradrenaliny, a w pojedynczym zakończeniu włókna sympatycznego około 0,1 ng noradrenaliny. W presynaptycznych strukturach współczulnych noradrenalina znajduje się w pęcherzykach ziarnistych oraz w cytoplazmie. W pęcherzykach ziarnistych kompleksy noradrenaliny z ATP, RNA lub białkiem (p. str. 15) stanowią rezerwową pulę przekaźnika. Błona pęcherzyków ziarnistych jest zaporą dla biernego mieszania się noradrenaliny cy- toplazmatycznej z noradrenaliną w ziarnistościach. Główny system czynnego przenoszenia noradrenaliny w błonie pęcherzyków jest uruchamiany przez ATP i jony Mgi+, a blokowany przez rezerpinę. Noradrenalina przemieszczona z pęcherzyków ziarnistych do cytoplazmy nie przebywa tam długo, gdyż jest bądź rozkładana przez MAO, znajdującą się w mitochondriach, bądź odsysana czynnie z powrotem do pęcherzyków ziarnistych, bądź wreszcie uwalniana do szczeliny synaptycznej. W cytoplazmie zakończenia współczulnego można wyróżnić czynnościowo dwie pule noradrenaliny: jedną mniejszą, z której noradrenalina uwalniana jest przez aminy sympatomimetyczne o działaniu pośrednim, i drugą, z której noradrenalina jest uwalniana przez potencjał czynnościowy błony komórkowej neuronu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *