Seksuologia społeczna – dalszy opis

W tym „konglomeracie” aspiracji czysto osobistych, upraszczanych koncepcji spod znaku Freuda, filozoficznego zwątpienia w sens życia, to, co jest świadectwem żywotności i co ma służyć twórczości i życiu, staje się niekiedy potęgą absolutną, czynnikiem decydującym, w hierarchii wartości może nie najwyższym, lecz daleko wykraczającym poza funkcjonalność biologiczną i podtrzymywanie gatunku.

W niektórych krajach zachodnioeuropejskich (RFN, Francja) seks ujmowany bywa w oderwaniu od całości życia człowieka, społeczeństwa, staje się instrumentem do uzyskiwania szczęścia, rozkoszy biologicznej, niejako samoistnej, stanowiącej cel sam w sobie. Nie jest ważne pełne wyposażenie osobowości partnera, chodzi o zapewnienie sobie maksimum rozkoszy, do czego zresztą służy w tych krajach bardzo rozbudowany przemysł pornograficzny. Tego rodzaju uproszczenie daje obraz człowieka, dla którego to, co najbardziej chwilowe, bezpośrednio oczywiste staje się czynnikiem przesłaniającym inne wartości – następuje absolutyzacja seksu jako czegoś najbardziej naturalnego, niezależnego od kultury i cywilizacji, od wszelkich wątpliwych, partykularnych i zmiennych przejawów życia. Seks jest powszechny, zbliża więc ludzi mimo innych czynników, które ich oddalają: rasy, środowiska, przekonań społecznych. W tej naturalistycznej koncepcji seksu wydaje się, że jest on zdolny zastąpić wszystko, co mozolnie było budowane przez ludzkość. Aby uzyskać poczucie doskonałości, siły, wyzbyć się pragnień, które nie mogą być osiągnięte, by uniknąć obsesyjnego dążenia do tego, co niemożliwe, by uzyskać równowagę i pełną afirmację siebie jako jednostki – wystarczy maksymalnie wykorzystać swoje możliwości seksualne. Oczywiście, że w tym systemie przekonań musi znaleźć się miejsce dla wszelkich wynaturzeń, impotencji seksualnej znajdującej swoje ujście w szczególnych grach seksualnych i całym tym odrębnym świecie wzajemnego międzyludzkiego porozumienia w sferze seksualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *