Rozwojowa i destruktywna rola miłości erotycznej

Poza tym polega ona bardziej na dawaniu niż braniu, a nade wszystko na dbaniu o dobro ukochanej osoby, które wynoszone jest ponad własne dobro. Miłość człowieka dojrzałego jest z reguły bardziej wielostronna niż miłość ludzi niedojrzałych.

Rozwojowa i destruktywna rola miłości erotycznej. Miłość erotyczna zawiera w sobie wiele tendencji sprzecznych, które spełniają rolą rozwojową lub destruktywną. Być może dlatego niektórzy badacze, a między innymi Fromm (1971), uważają za miłość jedynie miłość człowieka, która w pełni zasługuje na tę nazwę. Silne pragnienie posiadania, podporządkowania sobie ukochanego człowieka będące atrybutem miłości erotycznej ma działanie destruktywne, gdyż wymaga ograniczenia cudzej wolności (Sartre, 1952). Tylko taka bowiem wspólnota, która nie pociąga za sobą zniszczenia wolności i autonomii własnej lub partnera spełnia rolę rozwojową i ma właściwości twórcze. Destruktywną rolę spełnia też inny atrybut miłości erotycznej: pragnienie identyfikacji z ukochanym człowiekiem oraz pragnienie osiągnięcia z nim „jedności”. Realizacja tego pragnienia pociągałaby za sobą bezpłodny spokój, stagnację i zamarcie życia. Sprzeczność samą w sobie oraz elementy destruktywne zawiera idealizacja ukochanej osoby. Złudne doszukiwanie się wyższych wartości u ukochanego człowieka według Schelera (1931) sprzeczne jest z istotą miłości, a przy tym doprowadza (prędzej czy później) do bolesnych rozczarowań. Konstruktywną i rozwojową rolę spełnia bowiem miłość cechująca się pełną akceptacją partnera wraz z jego wszelkimi brakami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *