Rak gruczołowy trzonu

Na ogół rak gruczołowy trzonu może występować w różnych odmianach, zależnie od stopnia dojrzałości jego komórek. W zasadzie rozróżniamy cztery stopnie dojrzałości raka trzonu macicy.

Do pierwszej grupy należałoby zaliczyć guzy składające się z komórek dojrzałych, które mają znamienną budowę gruczołową. Do drugiej należą guzy, których „twory gruczolowate“ wyścielone są często nabłonkiem wielowarstwowym. Jądra komórek odznaczają się zwykle nieprawidłowym kształtem i położeniem oraz nietypowymi figurami mitotycznymi. Barwią się też niejednolicie. Do trzeciej grupy zaliczamy guzy, w których obok typowych „tworów gruczołowa tych“, złożonych z komórek nabłonka walcowatego, różniącego się jednak zazwyczaj od prawidłowego – położeniem i charakterem jąder komórkowych – znajdziemy pasma i zgrupowania komórek przeważnie o cechach nabłonka nieprawidłowego. Guzy należące do grupy czwartej są złożone z komórek niezróżnicowanych, niedojrzałych. Budowy gruczołowej już się nie stwierdza, natomiast są widoczne sznury i pasma utworzone z ko- mórek podłużnych lub wielokształtnych. Jedynie na pograniczu guza napotyka się tu i ówdzie skupienia komórek walcowatych i na tej podstawie można stwierdzić, że jest to rak gruczołowy.

Należy podkreślić, że rak gruczołowy odznacza się skąpą ilością podścieliska lącznotkankowego. Rak płaskokomórkowy powstaje w trzonie macicy bardzo rzadko, a rozwój jego musi poprzedzać metaplazja nabłonka w jamie macicy inaczej nie można by sobie wytłumaczyć jego powstania, ponieważ w warunkach prawidłowych w jamie macicy nie ma nabłonka płaskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *