Psychologia dążeń ludzkich

Stąd też wprawdzie każdy człowiek dysponuje tym samym zestawem podstawowych potrzeb, sposób ich zaspokajania jest jednak bardzo różny.

Z rozważań przedstawionych obszernie we wspomnianej już' pracy Psychologia dążeń ludzkich wynika, że oprócz potrzeb, których zaspokojenie zapewnia fizjologiczną sprawność ustroju oraz kontynuację gatunku, istnieją trzy podstawowe potrzeby umożliwiające prawidłowy rozwój osobowości i pełną realizację siebie w życiu dojrzałym. Są to potrzeby: 1) poznawcza, 2) kontaktu emocjonalnego, 3) sensu życia.

Oprócz potrzeb podstawowych, uniwersalnych, właściwych wszystkim ludziom żyjącym na określonym poziomie rozwoju cywilizacji, istnieją również potrzeby indywidualne, a więc takie właściwości człowieka, jakie różnią go od innych ludzi, ale też powodują, że bez istnienia określonych warunków nie może on normalnie funkcjonować. Są to potrzeby nawykowe, nałogowe i chorobowe.

Scharakteryzujmy teraz pokrótce wyżej wymienione potrzeby pozostawiając sprawę potrzeby zachowania gatunku do osobnego rozważenia.

Potrzeby fizjologiczne nie będą stanowić tu dla nas problemu. Jest oczywiste, że człowiek, jak każda żywa istota, wymaga wyrównania utraconej w toku wykonywanych czynności energii, do czego jest mu potrzebny określony surowiec w postaci różnego rodzaju składników pokarmowych. Wymaga też utrzymywania odpowiedniej temperatury na powierzchni ciała, gdyż własne zasoby energetyczne ustroju lub też kompensujące mechanizmy homeostatyczne mogą nie wystarczyć do wyrównania skutków nadmiernego ochłodzenia lub przegrzania. Wymaga również snu, a jego niezwykle złożony ośrodkowy regulator czynności psychicznych odpowiedniego zróżnicowania zmian w otoczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *