Przewlekłe zapalenia więzadeł krzyżowo- macicznych

Nadmierne przodozgięcie macicy zdarza się bardzo często jako wada wrodzona. W tych przypadkach zwykle stwierdza się również niedorozwój całego narządu (hypoplasia uteri).

Jeśli przemieszczenie to jest nabyte, przyczyną jego są sprawy zapalne, toczące się w bezpośrednim sąsiedztwie macicy. Przewlekłe zapalenia więzadeł krzyżowo- macicznych wiodą do pociągnięcia macicy ku tyłowi i ku górze, co powoduje obniżenie się trzonu i nadmierne jego przodozgięcie. Podobnie oddziałują na trzon zrosty otrzewnej na dnie jamy Douglasa.

Jeśli kąt zgięcia trzonu w stosunku do szyjki jest mniejszy niż 90 odpływ z macicy wydzieliny i krwi miesięcznej jest utrudniony. W niektórych przypadkach niedorozwoju macicy spotykamy się z nadmiernym przodozgięciem trzonu macicy w stosunku do szyjki, a zupełnie prawidłowym kierunkiem (położeniem) samej szyjki macicznej i odwrotnie, znane są przypadki prawidłowego położenia trzonu macicy, a nadmiernego zgięcia do przodu szyjki.’

Pewne schorzenia macicy mogą być powodem jej przemieszczenia wskutek wzrostu wagi trzonu. Jest to rzeczą zupełnie zrozumiałą, jeśli uwzględnimy, że oś całego narządu (szyjka i trzon jako całość) nie stanowi linii prostej, ale jest zgięta do przodu pod pewnym kątem w okolicy cieśni. Wszelkie obciążenie trzonu wpływa na dalsze uwydatnienie się przodozgięcia wskutek wiotkości tkanek w okolicy cieśni macicy. Jeśli jednak w wyniku przebycia spraw zapalnych w obrębie macicy (metroendometritis chronica) lub też w bezpośrednim jej sąsiedztwie (parametritis) dojdzie jakby do usztywnienia macicy w okolicy ujścia wewnętrznego kanału szyjki i utraty jej wrodzonej wiotkości i sprężystości, trzon macicy nie może pod wpływem obciążenia zginać się w stosunku do szyjki. Wzrost jego wagi wpłynie wówczas na uwydatnienie się pochylenia macicy ku przodowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *