Protamina tworzy kompleksy z insuliną

Insulinum Ultralente (fioł. 10 ml, 1 ml = 80 j.m..). Jest zawiesiną kryształów insuliny wolowej w buforze octanowym z dodatkiem chlorku cynkowego, również o pH 7,1-7,5. Większość kryształów ma średnicę 10-40 pm. Początek działania preparatu po podskórnym wstrzyknięciu u chorych na cukrzycę stwierdza się na ogół po 3-4 h, maksimum działania – między 10-16 h, działanie to wygasa po upływie 30-36 h. Preparatu tego nie podaje się dożylnie.

Insulinum Lente (fioł. 10 ml, 1 ml – 40, 80 j.m.). Jest preparatem, który wykazuje pośrednie cechy w stosunku do preparatów Semilente i Ultralente. Produkuje się preparat wołowy, powstający przez zawieszenie małych, typu Semilente, cząsteczek bezpostaciowej insuliny wołowej (1 część) i kryształów insuliny wolowej typu Ultralente (2 części) w buforze octanowym z dodatkiem chlorku cynkowego o pH 7,1-7,5. Początek działania tego preparatu ujawnia się przy podskórnym wstrzyknięciu po 2,5 h, maksimum pojawia się między 8-16 h, działanie wygasa po 22-24 h. Insuliny tej nie podaje się dożylnie.

Preparaty Semilente, Lente i Ultralente zawierają po 0,2 mg cynku na 100 j.m. insuliny, a w każdym 1 ml płynu do wstrzyknięć znajduje się 1 mg nipaginy M, ok. 1,6 mg octanu sodu i ok, 7 mg chlorku cynkowego.

Insulinum protaminicum cum Zinco, insulina protami- nowo-cynkowa (fioł, 10 ml, 1 ml = 40 j.m,), jest zawiesiną bezpostaciowych cząsteczek insuliny wołowej (niektóre serie wieprzowej) w buforze fosforanowym o pH 6,9-7,3 z dodatkiem 1,25 mg siarczanu protaminy i 0,20-0,25 mg cynku na każde 100 j.m. insuliny. Bufor fosforanowy jest 0,5% roztworem fosforanu dwusodowego z dodatkiem ok. 0,2% roztworu fenolu. Insulina jest zawarta w białym, małocząsteczkowym, nierozpuszczalnym w wodzie osadzie, opadającym na dno fiolki.

Protamina tworzy kompleksy z insuliną. Po podskórnym wstrzyknięciu insulina, aby ulec wchłonięciu do krwi, musi uwalniać się z tych połączeń, co opóźnia wchłanianie, tak, że początek działania tej insuliny ujawnia się po 3-4 h, maksimum można zauważyć najczęściej między 10-16 h i koniec działania po 30-36 h. Preparat ten powinien być zastąpiony izofanowymi preparatami insuliny protaminowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *