Otwarcie Kongresu

Na seminarium, które miało miejsce w Nagoya (450 km od Tokio) wygłosiłem referat na temat „Socjalne służby dla inwalidów na szczeblu gmin i województw w Polsce”. Szczególnie wiele miejsca poświęciłem naszym spółdzielniom inwalidów.

Wykładowcy seminarium zwiedzili zakłady pracy chronionej dla umysłowo upośledzonych i osób z porażeniem mózgowym. Zatrudnieni segregują butelki zbierane z wielką skrupulatnością w mieście Nagoya (2,1 min ludzi), pracują w krawiectwie, produkują elementy do mebli i inne drobne przedmioty metalowe. Sortowanie butelek jest wysoce zautomatyzowane. . .

Przed otwarciem Kongresu odbył się protest inwalidów ciężko poszkodowanych (w liczbie ok. 50). Z rozdawanych ulotek wynika, że główr- nymi problemami, z którymi spotykają się inwalidzi, są: a – zbyt wielkie wymagania stawiane inwalidzie w procesie rehabilitacji – prowadzona jest z ukierunkowaniem tylko na pracę, b – wielkie trudności w otrzymaniu pracy (ok. 10% zdolnych do pracy), c – brak opieki socjalnej, a zwłaszcza niskie świadczenia socjalne.

Istotnie, choć w Japonii odnotować można wielki postęp w kształceniu specjalnym i rehabilitacji od 20 lat, to jednak np. szkolnictwem specjalnym objętych jest tylko 193 400 dzieci w 918 szkołach i specjalnych klasach (u nas około 133 000 dzieci). Japonia liczy 212 min ludzi.

Mimo że istnieje przymus szkolny, to jednak nie jest on w pełni realizowany. Na jednego nauczyciela przypada 1,7 ucznia. Szkolnictwo specjalne tak na poziomie elementarnym (6 klas), jak i niższym, średnim i wyższym (po 3 lata) ma charakter segregacyjny. Integracja znajduje raczej wyraz w klasach specjalnych. W podziale dzieci niepełnosprawnych uwzględnia się dzieci niewidome i słabo widzące, głuche i słabo- słyszące, upośledzone fizycznie, umysłowo, z zaburzeniami mowy i z zaburzeniami emocjonalnymi. Nie mniej sam proces nauczania, jak i rehabilitacji jest bardzo skutecznie wspierany informatyką i technologią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *