Ostra niewydolność nerkowa

Urazom nerek przypisuje się takie samo znaczenie jak 'urazom wątroby i śledziony, z którymi mogą współistnieć. Według Hamiltona i Mc Naira narządy te zajmują trzecie miejsce pod 'względem pierwszeństwa interwencji chirurgicznej po urazach OUN i klatki piersiowej. Ustalenie taktyki postępowania urologicznego zależy od ogólnego stanu chorego, rozległości obrażeń wielonarządowych oraz rodzaju uszkodzenia nerki. Niemniej podstawowym zadaniem jest określenie rodzaju uszkodzenia i wydolności nerek [2, 3, 4, 6],

Ostra niewydolność nerkowa, obserwowana bezpośrednio po urazie rozwija się w następstwie uszkodzenia obu nerek lub jedynej nerki czynnej, a także w stanach przedłużającego się spadku ciśnienia krwi, spowodowanego urazem nerek albo czynnikami pozanerkowymi takimi jak wstrząs lub zespół zmiażdżenia. Przewlekła niewydolność nerkowa powstać może w przebiegu posocznicy moczowej i spowodowana jest bezpośrednio zakażeniem moczokrwiaka lub zakażeniem wstępującym po zabiegach endoskopowych [2, 4, 6].

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *