Okresy periodycznych erekcji

Korelacje czasu trwania okresów erekcji i marzenia sennego są także względnie wysokie. Korelacje rozpoczęcia i trwania okresów erekcji i marzeń sennych (od pierwszego do piątego okresu) są znaczne. Szósty okres nie ma znaczenia, ponieważ występował jedynie u osób dłużej śpiących. Warto zaznaczyć, że u pewnej liczby badanych osób erekcje trwały dłużej rano niż około północy.

Okresy periodycznych erekcji i fazy marzeń sennych w ciągu jednej nocy są mniej więcej jednakowo długie. Fisher i współpracownicy (1965) stwierdzili zgodny w czasie przebieg erekcji i marzenia sennego w 95% okresach ich występowania. W naszych badaniach taki zsynchronizowany przebieg zarejestrowaliśmy w 84%. Należy jednak zauważyć, że Fisher i współpracownicy mieli inny cel badania niż my. Celem tym było stwierdzenie, ilu fazom marzeń sennych (REM) erekcje towarzyszą równolegle wyniki ich przemawiają za tym, że tylko 5% faz REM prze-' biega bez erekcji. My postawiliśmy sobie pytanie, ile periodycznych okresów erekcji przebiega w sposób zsynchronizowany z fazami marzenia sennego i otrzymaliśmy wynik 84%. Po analizie wyników otrzymanych przez Fishera i współpracowników okazało się, że na 85 faz REM, tylko dwóm nie towarzyszyły erekcje, co stanowi 2,3% wynika stąd wniosek, że fazy marzenia sennego przebiegają w sposób zsynchronizowany z okresami erekcji w 98,7%, natomiast erekcje z fazami marzenia sennego w 84%. Tak więc przedstawione w celach porównawczych rezultaty są zgodne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *