Obecność przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom

W toku poszukiwań za czynnikiem etiologicznym wysunięto również hipotezę o zarazku przesąezalnym. W płynach bowiem z opłucnej i osierdzia znajdowano niejednokrotnie cząsteczki podobne do zarazków prze- sączalnych. Są również przypuszczenia, że chorobę reumatyczną wywołuje zakażenie mieszane: zarazek przesączalny i paciorkowiec. Niektórzy twierdzą także, że wirusy uczulają ustrój na paciorkowiec. Zdaniem innych w etiologii choroby reumatycznej odgrywać ma rolę zakażenie gruźlicze (Lewkowicz).

Obecność przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom paciorkowca jest potwierdzeniem nie tylko roli paciorkowca, lecz także cha- rakteru alergicznego choroby reumatycznej (teoria alergiczna). Oprócz podwyższonego poziomu przeciwciał przemawia za tym i fakt ujawnienia choroby reumatycznej dopiero w 2—3 tygodnie od chwili zakażenia górnych dróg oddechowych. Ten okres potrzebny jest do uczulenia ustroju i wytworzenia przeciwciał. W zależności od miejsca wiązania antygenu z przeciwciałem następuje umiejscowienie zmian w narządach oraz powstaje właściwy obraz kliniczny choroby. W następnych rzutach okres ten może być znacznie krótszy i objawy chorobowe mogą wystąpić w 1—2 dni po zetknięciu się z zarazkiem. Liczni autorzy łączą te zjawiska alergiczne nie tylko z paciorkowcem hemoMzującym, lecz z uczuleniem na inne rodzaje bakterii, obcego białka niebakteryjnego i na tzw. autoantygeny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *