MODYFIKACJA SHELLEYA

Zmniejszenie ryzyka błędów metody można uzyskać dzięki modyfikacji zaproponowanej przez Shelleya [56J, w której wynik testu jest oceniany na podstawie wybarwiania dehydrogenazy bursztynianowej komórek zasadochłonnych jodonitrotetrazolem.

– 6. Test radioalergoabsorpcyjny (RAST). Zwiększone stężenie IgE w surowicy chorych w przebiegu osutek polekowych stwierdziii różni autorzy [2, .41] występowało ono na ogół w przebiegu pokrzywek, rzadko w innych osutkach polekowych. Wprowadzony przez Wide’a i wsp. [61, 62] RAST pozwala na ocenę odczynu reakcji między IgE surowicy chorego a badanym antygenem. Stosowany jest najczęściej do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko różnym antygenom pyłkowym i pokarmowym. Test ten polega na określaniu odczynu reakcji IgE z antygenem połączonym chemicznie z nie rozpuszczalnym nośnikiem (np. Se- phadex). Reaginy związane z antygenem są wykrywane za pomocą przeciwciał znakowanych I25I skierowanych przeciwko ludzkim IgE.

Wide i Juhlin [27, 61] uzyskali dodatnie wyniki testu u 15 spośród 69 badanych przy użyciu jako antygenu koniugatów penicyloilo-l-potili- zyny, zgodne z wynikami prób skórnych, po wykonaniu testu przed upływem miesiąca od wystąpienia zmian skórnych. Wyniki ujemne uzyskano u chorych, którzy przebyli wstrząs oraz u pacjentów z osutkami odro- watymi i pioniczymi. Test ten nie jest jednak jeszcze ogólnie dostępny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *