Mitochondria

Mitochondria o takiej budowie są typowe dla pierwotniakó nowców (aeroby) brak ich u pierwotniaków pasożytujących mowym (np. z rzędu Amoebida). U pasożytów krwinek czerwonych, o złożonym cyklu rozwojowym (np. Plasmodium), w postaciach wewnątrzkrwinkowych występują liczne koliście ułożone błony pełniące funkcje mitochondriów, które, o typowej strukturze, stwierdza się w innych fazach rozwoju tych pierwotniaków. Dla niektórych wiciowców (np. z rzędu Kinetoplastida) charakterystyczna jest obecność dużego mitochondrium, którego część nazywa się kinetoplastem (ryc. 3.1). Pasożyty wewnątrzkomórkowe lub tkankowe pobierają tlen bezpośrednio z krwi lub innych płynów ustrojowych żywiciela, natomiast pierwotniaki występujące w przewodzie pokarmowym wykorzystują do oddychania komórkowego rozkład glikogenu.

Najważniejszą rolę w procesie wydzielania przypisuje się aparatowi Golgiego, który u wiciowców (np. z rzędu Kinetoplastida i Trichomonadida) tworzy wraz z odpowiednimi włóknami ciało przypodstawne (corpusculum parabasale), dzielące się w czasie podziału pierwotniaka (np. u Trypanosoma) lub odtwarzające się po jego podziale (np. u Trichomonas).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *