Miłość oparta na więzi

Miłością opartą na więzi nazywamy trwały związek emocjonalny dwojga ludzi cechujący się wzajemnym przywiązaniem, wzajemną czułością, znacznym osłabieniem wzajemnej agresywności, utrzymującym się pewnym wzajemnym zainteresowaniem seksualnym, które jednak nie jest warunkiem bezwzględnym. Na początku takiego związku można zwykle znaleźć przeżytą miłość erotyczną, w czasie trwania której rozpoczęła się miłość oparta na więzi – w miarę upływu czasu przeważnie nasila się ona.

Odpowiednikiem miłości opartej na więzi będzie w pierwszym rzędzie więź w parach, z której przejawami spotykamy się u szeregu gatunków ptaków, u których występują związki monogamiczne zawierane na całe życie, bazujące na wzajemnym rozpoznaniu indywidualnym i znacznej redukcji agresji wewnątrzgatunkowej w stosunku do partnera. U nie-

Z7 Seksuologia biologiczna których gatunków, jak na przykład u araadin, wiąż w parach pojawia się na tle elementów zachowania seksualnego, później elementy zachowania seksualnego stają się czynnikiem podtrzymującym wzajemną więź. U innych gatunków, jak na przykład u gęsi gęgawej, powstawaniu więzi w parach towarzyszy zupełnie inne zachowanie związane z przekierun- kowywaniem agresji (krzyk triumfalny).

U małp, najbliższym odpowiednikiem miłości opartej na więzi wydaje się być trwała więź obserwowana u pawiana czakma. Pewną jej analogią będą też związki łączące liderów dżelad z ich samicami, a także do pewnego stopnia związki między liderami pawianów płaszczowych i członkiniami ich haremów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *