LEUKOTOMIA

Zachowanie seksualne osobników po operacjach psychochirurgicznych – a więc świadczące o wpływie kory mózgowej na reaktywność seksualną – jest różne. W większości przypadków pojawia się znaczne obniżenie aktywności seksualnej, czasem jednak aktywność ta wzmaga się, a nawet dochodzi do całkowitego odhamowania impulsów seksualnych. U tych osobników dochodzi do swobodnego, czasem zbyt luźnego, pozbawionego skrupułów życia seksualnego oraz silniejszego przeżywania stanów rozkoszy, mimo że przed zabiegiem u wielu z nich występowały duże zahamowania i trudności w utrzymywaniu stosunków płciowych. Po leukotomii obserwowano też ustąpienie oziębłości płciowej u kobiet.

Według Wdowiaka (1965) leukotomia powoduje przeważnie osłabienie poczucia winy i skrupułów oraz równoczesne wzmożenie popędu seksualnego. U niektórych osobników może to doprowadzić do społecznie niebezpiecznego wzmożenia aktywności seksualnej. Rozhamowanie popędu seksualnego może się u nich wyrażać koprolalią 7, ekshibicjonizmem i skłonnościami do bezwstydnej promiskuitywnościs z zupełnym lekce-

Leukotomia transorbitalna-przecięcie części włókien istoty białej mózgu, łączących płaty czołowe ze wzgórzem wzrokowym, poprzez wywiercenie otworów w górnym sklepieniu ocz/odołów.

Lobektomia skroniowa – wycięcie części płata skroniowego. Lobotomia – przecięcie części włókien istoty białej mózgu łączących płaty czołowe ze wzgórzem wzrokowym, poprzez wywiercenie otworów trepanacyjnych na szwie wieńcowym czaszki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *