Leczenie raka trzonu macicy

Jakkolwiek w ostatnim czasie zapatrywania co do celowości stosowania energii promienistej w raku trzonu uległy pewnej zmianie i statyslyki podane w ostatnim dziesiątku lat wspominają o lepszych wynikach, leczenie tą metodą stosuje się dotąd w zasadzie tylko w przypadkach, kiedy operacja jest niemożliwa, bądź to z powodu złego stanu zdrowia chorej i niekorzystnych warunków (podeszły wiek, choroby serca i inne ciężkie choroby organiczne, otyłość), bądź ze względu na zbyt późny okres choroby. W przypadkach tych dążymy do zniszczenia raka trzonu przez wprowadzenie do jamy macicy, soli radowych, po czym stosujemy naświetlanie promieniami Roentgena, które mają działać na leżące ewentualnie w sąsiedztwie ogniska nowotworu i zajęte przez naciek rakowy węzły chłonne.

Ogólna dawka radu, stosowana w wielu zakładach radiologicznych, wynosi 4300 – 4800 mghRaE z jamy macicy i 2000 mgh Ra E z pochwy. Niektórzy radiolodzy polecają zastosowanie ogólnej dawki radu w trzech posiedzeniach oddzielonych tygodniową lub dwutygodniową przerwą, przy czym rad powinien pozostawać każdorazowo w jamie macicy i w pochwie przez 24 godziny.

Jakkolwiek samo założenie radu w przebiegu tej choroby tylko wyjątkowo może się stać powodem śmierci, to jednak zdarzają się i tu powikłania (stany sep- tyczne, zapalenie, ropniak macicy), tak że wszelkie zastrzeżenia co do stosowania radu w przebiegu raka szyjki macicy należy brać pod uwagę także w przypadkach raka trzonu.

Niezależnie od leczenia miejscowego,jak w każdym ciężkim schorzeniu, trzeba pamiętać i o leczeniu ogólnym, które ma na celu wzmocnienie chorej, dobrym jej odżywieniu oraz o usuwaniu bólów, które, jak już wyżej wspomniano, mogą w pewnych przypadkach występować nawet we wczesnym okresie choroby.

W leczeniu wszelkiego rodzaju nawrotów i przerzutów zdani jesteśmy wyłącznie prawie na stosowanie energii promienistej (promienie Roentgena), przy czym jednak każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie. Rokowanie jest znacznie gorsze niż w przypadkach nawrotów raka szyjki macicy także dlatego, że w przeważnej części przypadków chodzi o osoby starsze i osłabione.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *