Leczenie liszaja rumieniowatego

W leczeniu liszaja rumieniowatego niekiedy dość dobre rezultaty daje stosowanie niektórych leków przeciwzimnicowych, np. chlorochiny.

Leczenie substytucyjne i objawowe stanowi cenne i nieodzowne uzupełnienie leczenia podstawowego.

ZASADY LECZNICTWA OGÓLNEGO. Rozwój ustroju rosnącego dziecka zależy w dużej mierze od prawidłowego żywienia oraz Od wpływu czynników zewnętrznych, jak światło, powietrze i woda. Zadaniem osoby leczącej i pielęgnującej jest udzielenie pomocy i przyniesienie ulgi nie tylko za pomocą leków, ale również ogólnych prostych środków. Dlatego też staramy się w każdym przypadku chorobowym osiągnąć cel — wyleczenie dziecka również za pomocą środków, których dostarcza nam przyroda, a zaliczamy tu leczenie światłem, powietrzem i wodą.

Działanie powietrza na ustrój dziecięcy ma znaczenie zapobiegawcze i lecznicze.

Powietrze działa jako bodziec dla zakończeń czuciowych skóry, wpływając poprzez korę mózgową na drodze odruchowej dodatnio na ukrwienie tkanki skórnej i podskórnej, tych bogatych rezerwuarów sił obronnych ustroju. Powietrze dositarcza również ustrojowi dużej ilości tlenu, czynnika decydującego o sprawnej działalności każdej komórki ustroju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *