Leczenie krwiaków

Z obrzęku może ra część czaszki sie porodu. Prze po odpłynięciu zarówno w oki w miejscu zetkn zewnętrznym, ja giego przerzynali: rę sromową. Z porodowy pow-st konywania opor przed ukończenie: tu. W zakres przeciwciśnienia część kości cie jest zwrócona ku miednicy. A wi pierwszym przed- wia się na praw drugim na lew niowej. Im tru była adaptacja główki, im silniej działało na nią oiś i opory ze strony kanału rodnego, tym większe pow cenie główki, z zachodzeniem na siebie płaskich ko Główka w ułożeniach potylicowych, tj. wobec jej s podlega oporom ze strony miednicy, działającym w cło jamki p o dp o ty lic owej. Cała czaszka zostaje w] runku potylicy. Nadaje to główce charakterystyc ciągniętego walca w kierunku ciemienia małego. Cze kamy wgłębienie w okolicy ciemienia małego, okolic opiera się o łulc łonowy w czasie wyrzynania się ze Wobec dłużej trwającej adaptacji główki we wchodzi i nieosiowości jej wstawiania się, wyżej stojąca kość ciemieniowa jest spłaszczona i podsuwa się pod niżej leżącą kość. Znaczniejsze przesunięcia kości czaszki, w stosunku do części miękkich, w pewnych przypadkach są powodem rozrywania naczyń krwionośnych, dążących od okostnej ku skórze. Wynaczyniona krew odwarstwia okostną i tworzy na czaszce chełboczące wygórowanie różnej wielkości i nosi nazwę krwiaka czaszkowego (kephalhaematoma) (ryc. 94). Zwykle krwiaki powstają na kościach ciemieniowych, rzadziej na potylicy lub kościach czołowych. Wyjątkowo może powstać kilka mniejszych krwiaków. Krwiaki zajmują tylko jedną płaską kość czaszki i nie przekraczają nigdy linii szwów, do których jest silnie przyrośnięta okostna. Wsysanie krwi odbywa się całymi tygodniami i często tworzy się wał kostny dookoła wynaczynienia, jako skutek podrażnienia okostnej. Krwiak czasz-kowy łatwo odróżnić od przed- głowia, które szybko po porodzie zanika i przekracza linię szwów.

Leczenie krwiaków polega na zastosowaniu opaski uciskowej i ochronie przed . zakażeniem najczęściej powstającym po jego otwarciu. Ryc. 94. Krwiak czaszkowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *