LBA I WPŁYW NA OSKRZELA

LBA wyłączają kontrolę układu adrencrgicznego w zakresie napięcia mięśni oskrzeli i oskrzełików, co powoduje zwiększenie oporu dróg oddechowych. Propranolol podany dożylnie [690], doustnie [692] łub w aerozolu [576] wywołuje u pacjentów chorych na dychawicę oskrzelową znaczne zmniejszenie wymuszonej objętości wydechowej. Propranolol podany w aerozolu świnkom morskim wywołuje u nich napad duszności [464]-. U zdrowych ludzi [637] i psów [760] dożylne podanie propranololu nieznacznie zwiększa opór dróg oddechowych. Inne LBA, jak oksprenolol lub alprenolol [109], działają [103] jeszcze słabiej od propranololu, praktolol [638] jest prawie pozbawiony kurczącego działania na oskrzela. Pozostałe kardiowybiórcze LBA, jak acebutolol [572, 583], atenolol [53], metoprolol [4, 328, 633] w niewielkim tylko stopniu zmniejszają maksymalną objętość wydechową płuc, nie powodują zwiększenia oporu w drogach oddechowych, nie hamują rozszerzającego działania leków fhsympatykomimetycz- nych na oskrzela. U świnek morskich wszystkie LBA, łącznie z praktolo- lem, wywołują zwiększenie oporu dróg oddechowych, a ich siła działania maleje w kolejności: pindolol, propranolol, sotalol i praktolol [16], Jednym z testów aktywności f5-adrenolitycznej LBA jest oznaczenie siły hamowania przez LBA przeciwdychawicznego działania izoprenaliny w napadzie duszności świnki morskiej występującego pod wpływem wdychania aerozolu histaminy. Wyosobnione mięśnie gładkie tchawicy świnki morskiej lub cielaka bywają używane do określenia aktywności (L-adreno!i- tycznej LBA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *