KONSTYTUCJA USTROJU I CECHY DZIEDZICZNE

Jakkolwiek zagadnienie klasyfikacji konstytucji płciowej kobiet pozostaje dotąd kwestią nie rozstrzygniętą, można by-w myśl zaleceń Pawłowa i jego uczniów – rozróżniać jak najogólniej dwie kategorie konstytucji płciowej kobiet, tj. a) prawidłową i b) nieprawidłową, przyjmując dla obu kategorii zmienny ich charakter, uzależniony od wpływów otoczenia. W takim ujęciu jednostki o konstytucji płciowej prawidłowej odpowiadałyby pierwszemu i drugiemu typowi konstytucyjnemu Rosnera, między którymi granica przeprowadzona jest zresztą w sposób niezbyt ścisły, a kobiety o konstytucji nieprawidłowej – typowi trzeciemu Rosnera. Z pojęciem konstytucji prawidłowej złączone byłyby zatem prawidłowe, dobrze wyrażone czynności płciowe, prawidłowy rozwój cech morfologicznych i dobre ich uwydatnienie oraz utrzymanie się cech czynnościowych przez normalny okres czasu. Wszystkie jednostki, wykazujące odchylenia od normy, znamionującej się wspomnianymi wyżej cechami morfologicznymi, czynnościowymi i ewolucyjnymi, miałyby konstytucję nieprawidłową.

W patogenezie niektórych cierpień ginekologicznych czynnik dziedziczenia zawiązków chorobowych, usposabiających w warunkach korzystnych do powstawania pewnych obrazów klinicznych, odgrywa dużą rolę. Odnosi się to przede wszystkim do niektórych typów wad rozwojowych oraz najprawdopodobniej także i do pewnych guzów części rodnych kobiety. Duże znaczenie w odniesieniu do tych spraw chorobowych ma także konstytucja ustroju. Wrodzona skłonność pewnych kobiet do niektórych innych ginekologicznych cierpień (uplawy, czynnościowe zaburzenia cyklu miesięcznego, obniżenie macicy i pochwy), a więc konstytucyjne ich podłoże powinno być wzięte również pod uwagę.

Należy jednak przyjąć, że w prawidłowych warunkach bytowania czynniki dziedziczne i konstytucyjne nie są same przez się dla powstawania choroby decydujące, lecz wymagają dodatkowego istnienia pewnych czynników zewnątrzpochod- nych i wewnątrz pochodnych, które pozostają w związku ze zmianą tychże warunków. Czynnikami takimi są głównie zaburzenia hormonalnej natury, w pewnym zaś stopniu także zaburzenia odżywienia, sprawy zapalne i ogólne schorzenia ustroju. Z czynników zewr ątrzpochodnych należałoby wymienić pewne trucizny chemiczne, działające na kobietę w ściśle określonych warunkach pracy zawodowej, oraz niekorzystny wpływ energii promienistej na gruczoły płciowe (praca w zakładach rentgenowskich).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *