Kilka orgazmów na raz

Od stanu orgazmowego odróżnia się wielokrotne orgazmy, które dają się od siebie odgraniczyć. Orgazmów, takich może być od 2 do ponad 30 w obrębie krótkiego czasu, przy stałej kontynuacji stymulacji seksualnej. Zdolność tę posiadają również chłopcy w okresie dojrzewania seksualnego. Około 25% spośród nich może mieć orgazm 5 do 20 razy w ciągu kilku godzin. U ok, 15% mężczyzn w 20 roku życia również może dochodzić do wielokrotnego orgazmu, po czym — w miarę upływu lat – zdolność ta staje się coraz mniejsza. U kobiet nie stwierdza się uzależnienia od wieku zdolności do przeżycia wielokrotnego orgazmu. Z badań Kinseya i współpracowników (1953) wynika, że 14% kobiet prawie zawsze przeżywało wielokrotne orgazmy przy stosunkach. Wyniki badań przemawiają za tym, że wprawdzie mężczyźni osiągają orgazm szybciej niż kobiety, ale kobiety rozporządzają większym potencjałem reakcji w okresie osiągnięcia najwyższego stadium podniecenia.

Przeżycie kolejno po sobie następujących kilku orgazmów jest u kobiety możliwe m.in. dlatego, że po osiągnięciu szczytowania podniecenie seksualne ustępuje u niej stopniowo, łagodnie i – choć na coraz niższym poziomie – utrzymuje się jeszcze przez jakiś czas. W pewnym momencie stały dopływ bodźców dotykowych z narządu płciowego równoważy stan błogiego znużenia, narastający po szczytowaniu, i od tego czasu podniecenie kobiety znowu może narastać. Taki przebieg podniecenia nie zawsze jest możliwy i zależy od wielu czynników, a m.in. od siły popędu seksualnego, doświadczenia kobiety, aktualnie istniejącego nastroju do współżycia seksualnego itp. U niektórych kobiet po osiągnięciu szczytowania stosowanie bodźców dotykowych w obrębie narządu płciowego powoduje odczucie przykrości, a nawet bólu – wówczas przeżycie dwukrotnie szczytowania podczas jednego stosunku płciowego jest bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *