Kara prewencyjna

Większą wagę przywiązują penolodzy do bardziej realistycznej kary prewencyjnej, w myśl której skala kar ma być tak zbudowana, by dawała najlepsze efekty zapobiegawcze. Wyróżniamy prewencję generalną i indywidualną. Przez „prewencję generalną” rozumiemy zapobieganie popełnianiu podobnych przestępstw przez inne osoby poza tymi, które stały się już sprawcami gwałtów przez „prewencję indywidualną” – zapobieganie popełnianiu nowych aktów gwałtu przez osoby już skazane za zgwałcenie – zapobieganie recydywie.

Z przytoczonych danych empirycznych wpływa wniosek, że instrument prewencji generalnej nie działa sprawnie, efektywnie. Pomimo ciągłego obostrzania kary za zgwałcenia ich liczba wciąż wzrasta. Kara więc nie spełnia tu swej funkcji ani odstraszania, ani wychowania surowym przykładem.

Jeżeli chodzi o skuteczne działanie funkcji prewencji indywidualne j , to wydawałoby się, że instrument ten działa sprawnie, skoro rzadko mamy do czynienia z sytuacją, gdy sprawca zgwałcenia miał już na swym koncie poprzednio popełnione akty gwałtu (por. wyżej s. 500), a odsetek recydywy ogólnej (tj. uprzedniej karalności gwałcicieli za inne przestępstwa, nie za zgwałcenie) też nie jest rażąco wysoki. Wszelako takie rozumowanie wydaje się powierzchowne. Zgwałcenia wielokrotnie popełniane

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *