INNE NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA

Niepożądane działanie leków przeciwarytmicznych powodowane może być bezpośrednim działaniem drażniącym na błonę śluzową żołądka i dalszych odcinków przewodu pokarmowego, co objawiać się może nudnościami, wymiotami i biegunkami. Tego rodzaju działanie występuje przy stosowaniu preparatów glikozydów naparstnicy, prokainamidu i meksy- letyny.

Objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego mogą być także wynikiem podstawowego mechanizmu działania leków przeciwarytmicznych: działania znieczulającego (grupa chinidyny, niektóre LBA), działania antycholinergicznego (amiodaron, propranolol), blokady fi-adre- nergicznej (wszystkie preparaty LBA). Na skutek naruszenia prawidłowości tych mechanizmów dochodzi do zachwiania motoryki żołądka i jelit oraz zaburzeń ich wydzielania, czego następstwem są takie objawy, jak: utrata łaknienia, nudności, wymioty, biegunki, a czasem bóle brzucha.

Wśród innych działań niepożądanych leków przeciwarytmicznych, mających istotne znaczenie kliniczne, należy wymienić choroby układowe.

Przy długotrwałym stosowaniu chinidyny i amidu prokainy opisywane są przypadki występowania tocznia rumieniowatego trzewnego. Czy leki te są bezpośrednim „sprawcą” choroby, czy też czynnikiem zaostrzają– 280 cym bądź ujawniającym jej objawy, trudno jest obecnie jednoznacznie- rozstrzygnąć.

Spośród chorób układu krwiotwórczego, których występowanie określa się czasem jako następstwo stosowania niektórych leków przeciw- arytmicznych, spotyka się: niedokrwistość hemolityczną (chinidyna), agranulocytozę (prokainamid), leukopenię (prokainamid), trombocytopenię (chinidyna, prokainamid, glikozydy naparstnicy). Objawy uczulenia w postaci pokrzywki bądź alergicznego zapalenia skóry i/Iub błon śluzowych mogą wystąpić przy stosowaniu każdego z omawianych leków. Częściej w porównaniu z innymi lekami spotyka się je przy leczeniu chinidyną, prokainamidem i amiodaronem. Amiodaron może powodować nadwrażliwość na światło słoneczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *