GENETYCZNE ASPEKTY SEKSUOLOGII

Gdy rozpatrujemy człowieka czy inną istotę wyższą ze świata zwierzęcego, zastanawiamy się niekiedy, jakie jej cechy są uwarunkowane genetycznie, a jakie nabyte w czasie rozwoju płodowego i osobniczego. Spór, czy dana cecha jest wrodzona czy nabyta, jest zwykle zabarwiony światopoglądem osób dyskutujących, i w różnych okresach historii myśli ludzkiej rozstrzygano go w rozmaity sposób.

W ostatnich latach spór ten nie stracił nic na swej ostrości. Ogólnie można powiedzieć, że zwolennicy szybkich przemian społecznych podkreślają zwykle nabyty charakter cech człowieka. Uważają oni, że zasadnicze znaczenie w formowaniu się cech osobowości człowieka ma środowisko, w którym się on znajduje. Krańcowi zwolennicy tej teorii twierdzą, że wystarczy zmienić środowisko człowieka, aby zniknęły jego wszystkie cechy ujemne, a pojawiły się cechy dodatnie, Z chwilą zamiany warunków społecznych należy zniszczyć wszelkie rejestry skazanych, osób wykolejonych itp., gdyż w nowym, korzystnym środowisku pojawiają się u tych osób nowe korzystne cechy.

Zwolennicy teorii zachowawczych kładli zwykle nacisk na cechy wrodzone człowieka. Krańcowi zwolennicy tej teorii wiązali zwykle cechy dodatnie z tzw. „wyższymi” warstwami społecznymi, tak na przykład uczony angielski Francis Galton wykazał, że większość osób, które stanowiły elitę intelektualną Wielkiej Brytanii w XIX wieku, jest z sobą spokrewnionych. Chociaż zestawienie jego było prawdziwe, to jednak nie udowadnia ono słuszności jego wniosków, gdyż tylko osoby z warstwy, do której należał Galton, miały szeroki dostęp do oświaty i kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *