DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE OCTANU CYPROTERONU

Octan cyproteronu hamuje spermatogenezą w stopniu zależnym od dawki. Efekt ten częściowo może być odtworzony równoczesnym podawaniem gonadotropin, co wskazuje, że octan cyproteronu działa dodatkowo drogą hamowania endogennych gonadotropin [9], Octan cyproteronu wywołuje feminizacją płodów, tak wiąc nie powinien być stosowany w czasie ciąży. W czasie podawania octanu cyproteronu hamowane jest anaboliczne działanie androgenów. Kliniczne konsekwencje tego działania nie zostały jednak wystarczająco opracowane. U ok. 10-15% mężczyzn leczonych octanem cyproteronu występuje ginekomastia. Nie jest to działanie estrogenowe, a działanie zależne od przewagi wiązania estrogenów przez gruczoł sutkowy przy blokowaniu efektów androgenowych. Octan cyproteronu wykazuje działanie podobne do działania hormonów kory nadnerczy w zakresie ujemnej regulacji wydzielania kortykotropiny. Podczas leczenia może wystąpić niewydolność kory nadnerczy. Badania toksykologiczne octanu cyproteronu na szczurach wykazały jego uszkadzający wpływ na wątrobę aż do rozwoju nowotworu tego narządu włącznie. W tym zakresie octan cyproteronu nie wydaje się jednak bardziej toksyczny od innych stosowanych preparatów hormonalnych, jak pro- gestageny, estrogeny, octan chlormadinonu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *