Dornhorst i Laurence i ich doświadczenia

W guzie komórek chromochłonnych nadnerczy (pheochromocytoma) od dawna stosowano diagnostycznie i leczniczo związki o działaniu a-adreno- litycznym: fentolaminę, dibenaminę, fenoksybenzaminę. Związki te nie tylko obniżają ciśnienie krwi, lecz zapobiegają również napadowym zmianom ciśnienia tętniczego krwi w czasie zabiegu operacyjnego. Nie wpływają one natomiast leczniczo na zaburzenia miarowości serca towarzyszące pheochromocytoma.

Dornhorst i Laurence [254] obserwowali u chorych z guzem rdzenia nadnerczy zwolnienie przyspieszonej czynności serca po zastosowaniu pro- netalolu. Prichard i Rose [812], podając chorym doustnie propranolol w dawce 10 – 100 mg zauważyli, że we wszystkich przypadkach występuje rzadkoskurcz, któremu towarzyszy obniżenie ciśnienia rozkurczowego.

Jednoczesne zastosowanie leków a- i (i-adrenolitycznych obniża ciśnienie krwi i wydatnie zwalnia czynność serca zarówno w czasie zabiegu operacyjnego, jak i u chorych z guzem chromochłonnym nie kwalifikującym się do zabiegu operacyjnego.

Obecnie istnieje wiele opinii klinicznych o korzystnych działaniach leczniczych tego zestawienia leków [144, 251, 254, 497, 559, 575, 812] u cho- nych z guzem chromochłonnym nadnerczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *