Demokracja w interpretacji Duńczyków

Przykładem tego jest proceder wyprowadzania norm z ogólnej zasady „demokracji”, którym posługiwała się w swoich wywodach Państwowa Komisja Wychowania Seksualnego w Szwecji i Ancher Kvorning w Danii. Taka np. zasada demokratyczna jak równouprawnienie kobiety może być jednak różnie interpretowana i podczas gdy w Szwecji prowadzi do normy: „Seksualne zachowanie kobiety powinno być oceniane według tych samych kryteriów co zachowanie mężczyzny”, to w NRD (Bittig- hófer), choć ta zasada także się powtarza: „W sprawach stricte seksualnych kobieta ma to samo prawo do aktywności i inicjatywy co mężczyzna”, tó towarzyszy jej zastrzeżenie nie głoszone przez Szwedów, a nawet, jak pisaliśmy wcześniej, odrzucane przez nich jako błędne: „Równoprawność kobiety nie oznacza jej «jednakowości z mężczyzną w zakresie spraw seksualnych, jako że różnią się oni istotnie pod względem psychicznym, seksualnym itd,”

Podobnie zasada „demokracji” w interpretacji Duńczyków (Kvorning) posłużyła moralnej i prawnej akceptacji pornografii („Każdy człowiek po przekroczeniu pewnego wieku ma prawo posiadać to, na co ma ochotę, i sam decydować o tym, co robi”), co – jak wiadomo — nie zyskało dotąd aprobaty w większości krajów kapitalistycznych, nie mówiąc o socjalistycznych.

Wieloznaczność terminu „demokracja”, jego historyczne i ustrojowe uwarunkowania sprawiają, iż wyprowadzanie norm z tego typu ogólno- politycznych pewników nie ma waloru postępowania naukowego, jako że samo pojęcie nie jest bynajmniej pewnikiem, a przy różnej interpretacji to samo pojęcie może być uzasadnieniem dla bardzo różnych norm i ocen moralnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *