Czy homoseksualiści są genetycznymi kobietami?

Jedna z teorii dotyczących homoseksualizmu zakładała, że homoseksualiści są genetycznymi kobietami. Ponieważ badając duże grupy rodzeństwa stwierdza się, że stosunek liczbowy osobników żeńskich do męskich wynosi 1:1, postanowiono przebadać ten' stosunek wśród rodzeństw homoseksualistów. Badania te wykazały, że stosunek liczbowy osobników męskich do żeńskich wśród rodzeństwa homoseksualistów jest podobny do tego, jaki stwierdza się u rodzeństw, wśród których homoseksualiści nie występują. Na podstawie tych badań nie udało się więc wykazać, że homoseksualiści są genetycznymi kobietami. Również badania chromatyny płciowej X oraz chromosomów wykazały, że u homoseksualistów stwierdza się prawidłowy męski skład chromosomów płciowych.

Zarówno badania genetyczne, jak i badania stanu hormonalnego w okresie życia osobniczego nie wykazały więc, aby czynniki te były przyczyną homoseksualizmu. Nie oznacza to jednak, że czynniki hormonalne nie odgrywają roli w powstaniu nastawienia homoseksualnego. Badania prowadzone w ciągu ostatnich dwudziestu lat, a szczególnie omówione uprzednio eksperymenty Dórnera wykazały, że czynniki hormonalne mogą w znacznym stopniu zdeterminować nastawienie psychoseksualne osobnika, jeśli działanie ich nastąpi w okresie płodowym lub na początku życia osobniczego w okresie noworodkowym, gdyż w tym ściśle wydzielonym okresie czasu hormony płciowe mają zdeterminować struktury morfologiczne mózgu w kierunku męskim lub żeńskim.

W świetle dostępnych nam obecnie wyników doświadczeń i obserwacji naukowych przyczyny homoseksualizmu można podzielić na dwie grupy (bardziej zgodne ze stanem faktycznym jest jednak chyba określenie, że wypływają one z dwóch źródeł):

– 1) związane z czynnikami biologicznymi, głównie z nieprawidłową lub niedostateczną czynnością hormonalną w okresie płodowym i/lub noworodkowym

– 2) związane z czynnikami psychicznymi i emocjonalnymi wywierającymi swój wpływ głównie w okresie dzieciństwa i/lub dojrzewania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *