Ćwiczenia sprawnościowe

W wieku szkolnym – a więc już od siódmego roku życia – należy zwracać uwagę na prawidłowość i harmonię ruchów dziewczynki jeszcze w większym stopniu. Unikamy przez to przekrzywienia kręgosłupa w następstwie stale przybieranych pozycyj przy nauce i obciążenia tylko jednej połowy ciała, np. przez noszenie książek do szkoły stale w jednej ręce. Przesiadywanie przez długie godziny ą kolanami zbliżonymi do klatki piersiowej, a udami zgiętymi w stawach biodrowych wpływa z jednej strony niekorzystnie na rozwój narządów rodnych wskutek ich ucisku, z drugiej zaś stwarza skłonność do tyłopochylenia macicy lub nadmiernego jej przodozgięcia. Z tych względów jest wskazane, aby ucząca się dziewczynka miała do rozporządzenia odpowiedni stół i odpowiednie krzesło do robienia zadań szkolnych i aby co pewien czas zmieniała pozycję ciała. O dobroczynnym wpływie spacerów na świeżym powietrzu wspominać nie potrzeba, gdyż korzyści ich są zupełnie zrozumiałe.’

Szereg łatwych ćwiczeń sportowych może rozpocząć dziewczynka już w wieku szkolnym, ale z należytą ostrożnością. Zwłaszcza sporty zimowe (łyżwy, saneczki) i złączona z nimi konieczność ruchu na świeżym powietrzu w dnie słoneczne wpływają korzystnie na ustrój dziecka i umożliwiają mu przezwyciężanie szkodliwości, właściwych tej porze roku. Wykonywanie tych sportów, jako ćwiczeń cielesnych, nie powinno jednak w każdym razie wyczerpywać dziewczynki pod względem fizycznym, nie chodzi tu bowiem o przedwczesne wykształcenie u niej systemu mięśniowego, ale o przygotowanie całego ustroju do przyszłych zadań życiowych przez jego zahartowanie i pobudzenie do rozwoju.

Umiarkowane korzystanie ze sportów na świeżym powietrzu przyczynia się również w wieku szkolnym do przezwyciężenia stanów psychonerwicowych, których początkowe przejawy zaznaczać się mogą bardzo wcześnie, a których lekceważenie przyczynia się w przyszłości do występowania najrozmaitszych cierpień ginekologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *