Ciepłota łóżeczka

Ciepłota łóżeczka powinna być stała i wynosić 3-0—32°C. Zależnie od dojrzałości wcześniaka, jego ciepłota w odbytnicy powinna wynosić 36—37° C, ciepłota pokoju 22—26° C. Wahania ciepłoty są bardzo szkodliwe dla wcześniaków. Dla utrzymania stałej ciepłoty ciała wcześniaka stosuje się: 1) ogrzewanie butelkami z ciepłą wodą, hermetycznie zamkniętymi, 2) termofory lub poduszki elektryczne, 3) inkubatory, czyli cieplarki (ryc. 35) — są to metalowe skrzynki hermetycznie zamknięte z regulacją ciepła i wilgoci, z dopływem tlenu. Inkubator daje wcześniakowi warunki zbliżone do warunków życia płodowego, dlatego wcześniak leży w inkubatorze nago. Do inkubatora wkładamy wcześniaki z wagą 17-0-0 g i mniej lub z zaburzeniami oddychania, krążenia, z ciężkim urazem porodowym.

W i 1 g o t n oś ć pomieszczenia dla wcześniaka nie powinna być niższa niż 65fl/o, w inkubatorze 65—9-0%. Dla jej zapewnienia rozwieszamy w pokoju mokre ręczniki i mierzymy wilgotność psychrometrem.

Tlen przeprowadzony przez wodę należy podawać w pierwszych godzinach życia każdemu wcześniakowi z wagą poniżej 17-0-0 g lub z zaburzeniami oddychania i krążenia, najlepiej pod namiotem tlenowym lub w inkubatorze. Później stosujemy tlen zależnie od stanu dziecka.

Podajemy około 2—3 litrów tlenu na minutę, co zapewnia około 3-0—4-0% tlenu we wdychanym powietrzu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *