Ciepłota łóżeczka – zabiegi i badanie

Wszelkie konieczne zabiegi i badanie wykonuje się w łóżeczku wcześniaka lub inkubatorze. Należy ograniczyć je do minimum i tak rozłożyć, by nie męczyć dziecka. Kąpiel w wyjałowionej oliwie przeprowadzamy dopiero po kilku dniach, gdy wcześniak już przystosował się do warunków zewnętrznych. Kąpiel w wodzie stosujemy, gdy wcześniak dojdzie do wagi 25-0-0 g. Ważymy go co 2—3 dni.

Bardzo ważna jest ochrona przed zakażeniem. W tym celu należy stworzyć osobne salki dla wcześniaków, w których umiesz- czarny tylko po kilka wcześniaków. Mogą wchodzić do nich tylko lekarze leczący, pielęgniarka pielęgnująca, salowa sprzątająca daną salę. Wcześniaka nie należy wynosić z tego pokoju. Każdego wcześniaka, u którego podejrzewa się zakażenie, należy natychmiast izolować. Unikamy wspólnych stołów do przewijania. Wszystkie przyrządy nie używane indywidualnie, jak stetoskopy, miary itp., muszą być odkażone przed użyciem. W stosowaniu środków ostrożności chroniących wcześ-niaka przed zakażeniem lekarz musi być przykładem dla personelu pielęgniarskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *