CHOROBA HEMOLITYCZNA NOWORODKA

Etiologia i patogeneza omówione są w rozdziale o chorobach krwi. Objawy kliniczne mogą być różnorodne. Zależnie od ciężkości przypadku, od okresu ciąży, w którym przeciwciała przeniknęły do krwi płodu, od przepuszczalności łożyska — płód rodzi się martwy, zmacero- wany, często z puchliną płodu lub umiera zaraz po urodzeniu. W puchlinie płodu (hydrops îoetalis) działanie przeciwciał jest tak silne, że powoduje dużą hemolizę jeszcze wewnątrzmacicznie. Płód rodzi się siinie obrzękły, z powiększoną wątrobą i śledzioną i zaraz umiera. Wszelkie leczenie jest bezskuteczne.

Gdy działanie przeciwciał jest słabsze, gdy zadziałają względnie późno, noworodek rodzi się żywy, czasami pozornie zdrowy, czasami już z żółtaczką, czasami w ciągu pierwszej doby po urodzeniu pojawia się żółtaczka ciężka noworodków (icterus gravis neonatorum), która staje się coraz intensywniejsza i przybiera odcień żółtopomarań- czowy. Wątroba i śledziona są powiększone, niekiedy stwierdza się wybroczyny krwotoczne. We krwi możemy stwierdzić niedokrwistość i erytroblastemię, lecz obraz krwi może być prawidłowy. Poziom bilirubiny w surowicy krwi jest wybitnie wzmożony, odczyn van den Bergha pośredni i bezpośredni jest dodatni, co dowodzi, że żółtaczka ciężka noworodków jest hemolityczna i miąższowa równocześnie. W moczu stwierdzamy barwniki żółciowe. Stan noworodka pogarsza się szybko. Między 2—5 dniem występuje stan toksyczny. Dowodzi to niedomogi wydzielniczej wątroby uszkodzonej produktami hemolizy i ogniskami krwiotwórczymi. Żółtaczka przybiera w późniejszym okresie odcień oliwkowy. Noworodek umiera po kilku lub kilkunastu dniach, lub też powoli zdrowieje. Noworodki z żółtaczką ciężką wykazują często zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego: senność lub pobudzenie, drgawki. W razie nasilenia się tych objawów stwierdzamy ż ó ł- taczkę jąder podstawy mózgu (kernicterus). Występuje ona u V2—V3 wszystkich noworodków z żółtaczką ciężką, jest bardzo poważnym powikłaniem ciężkiej żółtaczki noworodków. Cechuje ją odrzucenie głowy do tyłu, drżenie kończyn, żuchwy, drgawki toniczne i kloniczne, oddech nieregularny, okresy bezdechu, wymioty, wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe i senność. O ile noworodek przeżyje, występuje niedorozwój umysłowy, zaburzenia psychomotoryczne, stany spastyczne itd. U wcześniaków występuje żółtaczka jąder podstawy mózgu także bez konfliktu serologicznego, bądź to z powodu niedojrzałości tkanki mózgowej i zwiększonej przepuszczalności splotu naczyniowego, bądź to z powodu funkcjonalnej niedojrzałości wątroby. U noworodków z zakażeniem może także wystąpić żółtaczka jąder podstawy mózgu. W konflikcie serologicznym w obrębie układu ABO żółtaczka może wystąpić pierwszego dnia po urodzeniu, jednak objawy jej są mniej nasilone niż w żółtaczce ciężkiej noworodków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *