BRAK-MIESIĄCZKI I SKĄPE MIESIĄCZKOWANIE

Nazwą „atnenorrkoea“ oznacza my w ginekologii brak w okresie dojrzałości płciowej kobiety znamiennego dla prawidłowego rozwoju jej narządów rodnych i ich czynności miesięcznego krwawego wypływu z macicy. Jeśli ilość krwi wydobywającej się podczas miesiączki jest mniejsza, niżby to wynikało z przeciętnej oceny, mówimy I o skąpym miesiączkowaniu (oligomenorrhoea).-

W pewnych stanach fizjologicznych, a więc w dzieciństwie, po przekwitnięciu, podczas ciąży i bardzo często podczas karmienia – miesiączki brak. W stanach I tych nie ma charakterystycznych zmian w błonie śluzowej macicy, gdyż i w jajnikach nie odbywa się jajeczkowanie, a czynność pewnych gruczołów dokrewnych, od których zależy prawidłowy przebieg cyklu miesięcznego (przede wszystkim przy- sadki mózgowej i tarczycy) nie jest jeszcze rozpoczęta lub została zatrzymana., W przeciwieństwie do tych starów, które uważamy za prawidłowe, istnieją przypadki braku miesiączki z powodów chorobowych, w których o zatrzymaniu cyklu miesięcznego zadecydowały czynniki, działające szkodliwie na jego przebieg.

Brak miesiączki w okresie dojrzałości płciowej kobiety może nastąpić z rozmaitych powodów tego rodzaju przypadki dzielono dawniej na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowiły przypadki, w których zatrzymanie miesiączki było spowodowane zaburzeniem czynności gruczołów płciowych. Drugą grupę tworzyły przypadki, w których zatrzymanie miesiączki było następstwem wrodzonego lub nabytego schorzenia narządów rodnych. Do trzeciej zaś grupy zaliczano przypadki, w których brak miesiączki był następstwem ogólnego schorzenia.

Podział ten nie uwzględniał jednak genezy zjawisk biologicznych związanych z działaniem znanych dziś hormonów płciowych i z tych względów dzisiejsi badacze podają inny podział. I tak wobec powtarzających się okresowych zmian w jajniku i w błonie śluzowej macicy można – według Schrödera – podzielić wszystkie przypadki zatrzymania miesiączki na takie, w których:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *