Ból jako stresor seksualny

Ból jako stresor seksualny może być rozumiany jako ból fizyczny lub psychiczny. Ból fizyczny związany z defloracją lub chorobą może w znacznym stopniu zakłócać przeżycia seksualne, a w niektórych przypadkach może doprowadzić do zaniechania działań seksualnych. Ból psychiczny pojawia się u osób, które silnie przeżywają zdradę partnera lub inne naruszenie reguł postępowania.

Zagrożenie seksualne jest obok frustracji tym stresorem, który pojawia się najczęściej. Zagrożenie biologiczne jest związane z tymi wszystkimi sytuacjami, kiedy człowiek uświadamia sobie, że coś zagraża biologicznym podstawom jego zachowania seksualnego. Jeszcze częściej pojawia się zagrożenie społeczne związane z sytuacjami, które są subiektywnie odczuwane jako zagrażające pozycji społecznej. Poczucie zagrożenia, związane nierozłącznie z lękiem, może występować w takich sytuacjach seksualnych, kiedy człowiek obawia się ośmieszenia, nie dość sprawnego działania, tego, że nie wzbudzi pożądania w partnerze, wstydzi się niedoskonałości własnego wyglądu itp. Tego typu zagrożenia są często istotnym elementem mechanizmów nerwicowych. Sprawą niezmiernie ważną jest zrozumienie, że chodzi tutaj o subiektywną interpretację sytuacji, która w rzeczywistości może być pozbawiona elementów zagrażających (np. większość sytuacji, w których pojawia się zagrożenie związane z przesadnie krytyczną oceną własnego wyglądu).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *