Biopsychospołeczna „równowaga”

Duże znaczenie w społecznej regulacji seksualności odgrywa zachowanie „równowagi” między seksualnością a jej społecznym ograniczeniem. Zbyt surowe ograniczenia, w postaci norm i zakazów daleko odbiegających od możliwości racjonalnego zaspokojenia potrzeb seksualnych, sprzyjają naruszeniom tych ograniczeń, a ponadto stwarzają większe możliwości wypaczeń w zakresie zachowań seksualnych. Ograniczenia społeczno-kulturowe stwarzające możliwości zachowania pewnej „równowagi”, w sensie konieczności kształtowania pewnych powściągów seksualnych, stwarzają optymalne warunki rozwoju i funkcjonowania człowieka w ramach społeczności. W takich warunkach, hamulce społeczno-kulturowe, mimo stworzenia ograniczeń w zaspokajaniu potrzeb sek- sualńych (podobnie jak innych potrzeb) stają się stymulatorem ogólnego rozwoju osobowości człowieka oraz sprzyjają nawiązywaniu przez niego harmonijnych kontaktów oraz głębokich więzi międzyludzkich.

Próby ustalenia uniwersalnych norm seksualnych napotykają na duże trudności. Normy te, aby stwarzać optymalne warunki rozwoju i funkcjonowania człowieka w społeczeństwie muszą uwzględniać wiele wzajemnie sprzecznych parametrów wynikających z dużej złożoności uwarunkowań czynności i zachowań seksualnych (Imieliński, 1977). Złożoność tę wyraziście przedstawił Obuchowski (1977, s. 220): ,,Są problemy, które mają wartość polegającą na tym, że skupiają w sobie całość wątków funkcjonowania człowieka i przy okazji ich analizy ujawniają się wyjątkowo wyraźnie ich powiązania, funkcje, sposób bycia. Czynności seksualne człowieka są powiązane sprawczo z działalnością określonych gruczołów dokrewnych, ośrodków «popędowych» zlokalizowanych w mózgu, z właściwą funkcją układu wegetatywnego, sprawnością fizyczną ustroju, ale też jako akt społeczny są ściśle powiązane z interakcją partnerów, są obciążone znaczną liczbą nakazów i zakazów kulturowych, mogą być przejawem władania inną osobą, aktem kontestacji i oportunizmu, mogą stanowić przyjemność samą w sobie, zapewniając ulgę fizyczną, mogą też stanowić obciążenie psychiczne. Złożoność mechanizmów aktu seksualnego powoduje, że jego wystąpienie, przebieg, następstwa zależą od wielu bardzo subtelnych, trudno uchwytnych sygnałów świata zewnętrznego i ich harmonii z efektami doświadczeń człowieka”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *