Biologiczne środki ochronne

W odróżnieniu od pochwy jama macicy i kanał szyjki ponad ujściem zewnętrznym w warunkach prawidłowych również bakterii nie zawierają. Wnętrze macicy jest chronione przed zakażeniem zamykającym jej szyjkę czopem śluzu.

Nie tylko jednak dolne części kanału rodnego rozporządzają biologicznymi środkami ochronnymi, których sprawność decyduje o niedopuszczeniu do rozwoju i działania bakterii chorobotwórczych. Odnosi się to również i do górnych odcinków przewodu płciowego. Do obniżenia wartości tych urządzeń ochronnych przychodzi u zdrowej, płciowo dojrzałej kobiety tylko w pewnych okolicznościach, np. po. miesiączce, po poronieniach lub po porodzie. U osób starzejących się zaznacza się ono jednak bardzo często, co tłumaczy częstość zakażenia kanału rodnego kobiet w wieku podeszłym.

Spośród drobnoustrojów wywołujących zakażenia kobiecych części rodnych przede wszystkim trzeba wymienić bakterie ropne (łańcuszkowce, gronkowce), dwoinki Neissera, rzadziej prątki okrężnicy, a następnie krętki blade i prątki gruźlicy, w wyjątkowych zaś tylko przypadkach zarazki tężca, płonicy, błonicy i promie- nicy oraz pewne rodzaje pasożytów.

Bakterie te mogą się dostawać do kobiecych części rodnych albo i) od zewnątrz, co zdarza się najczęściej, albo 2) z istniejącego już w ustroju ogniska chorobowego przez jego zetknięcie się z narządami rodnymi czy też 3) drogą przerzutu zakażenia za pośrednictwem naczyń chłonnych i krwionośnych.

Szerzenie się sprawy zakaźnej w narządach rodnych kobiety odbywa się zazwyczaj przez błonę śluzową, na której bakterie zajmują coraz większe przestrzenie, i to zarówno w przebiegu procesu wstępującego, jak i zstępującego. Rzadziej szerzą się one drogą przerzutu z uprzednio już chorych narządów ustroju. Przenoszenie się zakażenia z sąsiedztwa (per continuitatem) zdarza się najrzadziej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *