Badanie podmiotowe (anamneza)

Odnosi się to również i do kobiet, u których wykazano istnienie tzw. stanów przedrakowych (łuszczyca części pochwowej), nadżerek, które budzą wątpliwości, oraz wszelkich owrzodzeń, których etiologia nie jest znana.

Dokładne badanie podmiotowe (anamneza) ma dla stwierdzenia raka szyjki macicznej bardzo wielkie znaczenie, może już bowiem zbudzić podejrzenie, które w wielu przypadkach okaże się uzasadnione. W każdym razie nie wolno lekarzowi lekceważyć pewnych objawów ginekologicznych (nieregularne, skąpe krwawienia) bez ustalenia rozpoznania i nie wolno tracić drogocennego czasu na ich farmaceutyczne leczenie bez stwierdzenia przyczyny ich występowania.

Jakkolwiek w większości przypadków rozpoznanie raka szyjki macicznej przeprowadza się przez jej obmacanie i oględziny, nie wolno zaniedbywać badania histologicznego podejrzanej tkanki po dokonaniu wycinka próbnego lub próbnego wyłyżeczkowania (jeśli istnieje podejrzenie co do raka rozwijającego się w kanale szyjki). W późniejszych okresach schorzenia albo jeśli mamy do czynienia z rakiem kalafiorowatym, lub dużym owrzodzeniem rakowym rozpoznanie nie budzi wprawdzie wątpliwości u wytrawnego specjalisty, jednakże kontrola jego przez badanie histologiczne podejrzanej tkanki jest konieczna. W przypadkach wczesnego raka i w schorzeniach przedrukowych dobre wyniki oddaje kolposkopia i próba Schillera. Pozytywny ich wynik pociąga za sobą jednak również konieczność wykonania próbnego wycinka z podejrzanego miejsca części pochwowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *