Badania Lindera

Jest to określenie nader wąskie, a zarazem zbyt szerokie. Jest wąskie w tym sensie, że obejmuje jedynie nieliczne kategorie przestępstw. A wszakże wiadomo, że niemal każde przestępstwo może być popełnione na tle seksualnym. Może nim być zabójstwo (mord z lubieżności), uszkodzenie ciała, nadużycie władzy (łapownictwo w postaci dostarczania rozkoszy seksualnej), kradzieże, rabunki, nawet szpiegostwo (znane są fakty werbowania do akcji wywiadowczej osobników przez podniecanie ich pociągu do nęcących kobiet). Istotnie, trudno znaleźć typ przestępstwa, którego sprawca nie mógłby powodować się pociągiem seksualnym. Na gruncie psychoanalitycznej koncepcji genezy przestępstwa w każdym

W – Seksuolog!« spoieema niemal przestępstwie można doszukiwać się pierwiastków libido. Żmudne badania Lindnera (1944) w toku licznych seansów psychoanalitycznych miały dowieść, że nawet u podłoża kradzieży leżą głęboko utajone kompleksy i przeżycia erotyczne z okresu dzieciństwa.

Toteż niektórzy wyróżniają przestępstwa seksualne i przestępstwa na podłożu seksualnym (Giza, 1963). Do pierwszych zaliczamy jedynie te przestępstwa, w których opisie ustawowym wyraźnie są wymienione okoliczności natury seksualnej (np. zgwałcenie, kazirodztwo), czyli – mówiąc językiem nauki prawa karnego – przestępstwa seksualne stypizowane (tj. gdy przeżycia natury seksualnej wchodzą do „ustawowych znamion” czynu przestępczego). –

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *