BADANIA DOTYCZĄCE BIORYTMÓW SEKSUALNYCH – DALSZY OPIS

– 2. Klitorografia i kolpografia. Dla rejestracji zmian w na- rządach płciowych kobiety zostały przez nas opracowane dwie techniki badawcze (Jovanović, 1970):

– 2.1. Za pomocą pierwszej techniki rejestruje się erekcje łechtaczki (kii tor og rafia = CLG). Używa się do tego przyrządu termistoro- wego, podobnego do tego, którego używał Fisher i współpracownicy (1965) zostaje on przymocowany do łechtaczki. Druga elektroda termistorowa (za pomocą dwóch długich kabli) jest sprzężona z przyrządem mierzącym temperaturę. Zmiany temperatury łechtaczki podczas erekcji w fazach marzeń sennych rejestrowane są przez przyrząd pomiarowy. Skala przyrządu pomiarowego temperatury rozciąga się od 35° do 41°C może on uchwycić każdą zmianę temperatury ciała ludzkiego. Elektrody umieszczone w innych okolicach ciała (poza łechtaczką) dostarczają informacji o zmianach temperatury w różnych okolicach ciała umożliwia to porównywanie wyników.

– 2.2. Druga technika służy do rejestracji skurczów pochwy (kołpo- grafia = KLG). W urządzeniu zastosowanym przez nas jest to balonik gumowy długości 6 do 9 cm o średnicy 0,8 do 2 cm. Po nadmuchaniu staje się większy – odpowiednio do rozmiarów pochwy. W czasie skurczów pochwy w baloniku wzrasta ciśnienie, które jest rejestrowane za pomocą odpowiedniej aparatury.

– 3. Inne pomiary. Oprócz fallografii, klitorografii i kolpografii wykonywano następujące pomiary:

– 3.1. Elektroencefalografia (EEG) – rejestrowano prądy czynnościowe mózgu.

– 3.2. Elektrookulografia (EOG) – rejestrowano ruchy gałek oczu, które występują w czasie faz marzeń sennych i stanowią ich wskaźnik.

– 3.3. Elektrokardiografia (EKG) – rejestrowano prądy czynnościowe serca.

– 3.4. Ełektromyografia (EMG) – rejestrowano zmiany napięcia w mięśniach (ryc. 6).

– 3.5. Respirografia (RESP) – rejestrowano liczbę i głębokość oddechów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *