Aspiryna

• Aspirynę. Po zawale serca wskazane jest zażywanie jej w ilości 80 mg dziennie (dawka zawarta w jednej dziecinnej tabletce), jeśli nie ma przeciw-wskazań (np. uczulenie na aspirynę, szczególnie przy astmie, problemy z krzep-liwością krwi, wrzody trawienne, przyjmowanie jakiegoś innego środka przeciw- zakrzepowego. Wielu lekarzy zaleca aspirynę z dipirydamolem [Curantyl], ale niema generalnych zaleceń, by te dwa środki stosować łącznie jako skuteczniejsze od samej aspiryny. • Sulfinpirazon [Anturan] – lek stosowany w zapobieganiu skazie moczano-wej – który u niektórych pacjentów z przebytym zawałem, zwłaszcza obej-mującym ścianę dolną serca, zmniejsza, jak się udowadnia, częstość występowa-nia nagłych zgonów. Środek ten, podobnie jak aspiryna, powoduje obniżenie lepkości krwi. Wydaje się również zmniejszać nadpobudliwość mięśnia ser-cowego.

Trzeci z opisanych przeze mnie przypadków – zdrowy chłopiec, który zmarł nagle w czasie meczu futbolowego – reprezentuje stosunkowo małą liczebnie grupę młodych lub bardzo młodych ludzi w wieku do trzydziestu lat, zwykle sportowców, znajdujących się pozornie w najwyższej formie fizycznej, u których nigdy nie stwierdzono choroby serca i którzy nie mieli żadnych jej objawów, a którzy nagle giną podczas wymagających skrajnego wysiłku imprez sportowych. Co ich zabija? Z reguły nie jest to miażdżyca, która w tym wieku należy do rzadkości. Ci chłopcy i dziewczęta umierają z powodu wrodzonej wady serca, która nigdy nie została rozpoznana, chociaż w 90 procentach przypadków leżało to w możliwościch diagnostycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *