Apolipoproteiny

Natomiast przy poziomie cholesterolu niższym wprawdzie, np.220 mg%, ale niższym również HDL, np. 22, stosunek będzie jak 10 do 1, a to jest zdecydowanie niedobrze. Zatem z teoretycznego porównania tych dwóch przypadków wynikałoby, że w korzystniejszej sytuacji może być osoba mająca wyższy poziom cholesterolu od takiej, która ma niższy. Podsumowując: jeśli optymalny poziom cholesterolu określa się na 200 mg%, to jednocześnie ilość HDL powinna być większa niż 40. A jak się rzecz ma z LDL? W przeciwieństwie do HDL ta „łódź” szybko wypuszcza swojego cholesterolowego „pasażera” na ścianę tętnicy, w którą ten się wbija, stając się jednym z elementów tworzących blaszkę miażdżycową. Tym samym LDL przyczynia się pośrednio do zwężania się naczyń tętniczych. Z tego prosty wniosek, że im więcej LDL, tym gorzej. Teraz trochę informacji o apolipoproteinach B (apo B), które mogą okazać się najważniejszym nowym „wskaźnikiem” służącym wykrywaniu zagrożenia cho-robą wieńcową – bardziej czułym niż poziom cholesterolu we krwi i o większej wartości prognostycznej niż poziom HDL. Apo B jest białkiem odkrytym w otoczce „złego” LDL. Nie daje się go identyfikować za pomocą technik wykorzystywanych do mierzenia poziomu HDL, LDL oraz cholesterolu. Feno-men apo B, być może, pozwoli nareszcie wyjaśnić, dlaczego tak wiele osób z normalnym, a nawet niskim poziomem cholesterolu ma miażdżycę, a równie wiele nie ma zmian miażdżycowych mimo wysokiego wskaźnika. Możliwe, że przez całe lata szukaliśmy złego wskaźnika! Nowsze badania wykazały, że ludzie z wysokim poziomem apo B są zagrożeni zawałem serca bez względu na paramet-ry innych lipidów, z cholesterolem włącznie. Przeprowadzono interesujące badania dzieci z rodzin o wysokiej częstości występowania wczesnych zawałów serca. Okazało się, że u tych dzieci, u których stwierdzono podwyższony poziom apo B, wcześnie zaczynały się rozwijać zmiany miażdżycowe, i to bez względu na poziom cholesterolu, podczas gdy przy normalnym lub niskim poziomie apo B – mimo takiego samego obciążenia dziedzicznego – tych zmian nie stwierdzano. Dostępność niekosztownej i dokładnej metody mierzenia poziomu apo B uczyniłaby ją podstawowym badaniem, zastępującym pomiar cholesterolu i innych lipidów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *