Miesięczne archiwum: Sierpień 2017

ZJAWISKA ALERGICZNE CZĘŚĆ 2

Jakkolwiek wykazanie tych przeciwciał nie zawsze jest możliwe, zdarza się to jednak w przeważającej liczbie przypadków.

Nazwą alergenu (antygenu, atopenu) określamy substancję, która stanowi bodziec do wytwarzania w ustroju przeciwciał. Alergia może być albo zewnątrzpochodna, albo wewnątrzpochodna. W pierwszym przypadku głównymi czynnikami są ciała działające na ustrój za pośrednictwem przewodu pokarmowego, oddechowego, dotyku lub wprowadzenia pod skórę. Alergeny wewnątrzpochodne powstają w samym ustroju, na który wywierają swe działanie. Tymi ostatnimi mogą być np. hormony w przebiegu pewnych zaburzeń czynnościowych lub zmian patologicznych gruczołów wewnętrznego wydzielania.

Zalety zwykłego rybiego tłuszczu

Krzepliwość krwi jest bardzo waż-nym mechanizmem, który w razie urazu zapobiega wykrwawieniu się na śmierć. Zwiększony stopień krzepliwości nie jest jednak korzystny w sytuacji, gdy są zmiany miażdżycowe w tętnicach. EPA i DHA, działając podobnie na płytki krwi jak aspiryna, utrudniają tworzenie się zakrzepów i w ten sposób Czytaj dalej

Tasiemiec bąblowcowy

Tasiemiec bąblowcowy krąży wśród określonej grupy żywicieli, np. wśród zwierząt gospodarskich – pies, domowe kopytne – owce, bydło, świnie, kozy, konie i wielbłądy, tworząc tzw. cykl domowy notowany w wielu krajach świata. Znanych jest także wiele cyklów wśród zwierząt dzikich, np.: wilk – łoś w Ameryce Północnej, dingo – kangury w Australii, szakale – jeleniowate na Cejlonie, kojoty – jeleniowate oraz lisy – zające w Kalifornii i inne wplecione w łańcuch pokarmowy drapieżcy i ofiary. Bąblowica występuje szczególnie często w basenie Morza Śródziemnego (Liban, Grecja, Cypr), w Ameryce Południowej (Argentyna, Brazylia, Chile, Urugwaj), w Islandii, w południowej Afryce, Australii i Nowej Zelandii.

Czytaj dalej

Szwedzki system wychowania

Jako jeden z wielu możliwych przykładów niech posłuży ewidentna sprzeczność, jaka ujawnia się w szwedzkim systemie wychowania, między założonym programowo brakiem wszelkiej tendencji do ograniczania liczby partnerów przed małżeństwem, do zwalczania zjawisk promiskuityzmu płciowego (np. w postaci tzw. seksu grupowego), między programowo (niektórzy wręcz sądzą, że obsesyjnie) nasilonym propagowaniem antykoncepcji (zwłaszcza w postaci prezerwatyw), między programową swobodą konsumpcji pornografii a skutkami tych wszystkich zjawisk, ujaw-. nianymi w badaniach seksuologicznych i socjologicznych tychże Szwedów, dla poziomu satysfakcji seksualnej ludzi. Zacytujemy dosłownie opinię Thorstens Sjövalla, przewodniczącego RFSU (organizacji zajmującej się wychowaniem seksualnym w całej Szwecji), należącego do najbardziej awangardowych teoretyków wychowania seksualnego w Europie. Referując wyniki reprezentatywnych badań z roku 1969 na temat życia seksualnego Szwedów w wieku 18 – 60 lat Sjövall (1970) m.in. pisze: „Odpowiedzi na pytania dotyczące ostatniego stosunku płciowego wykazały negatywną korelację między subiektywnym odczuciem satysfakcji seksualnej a cynicznym używaniem środków antykoncepcyjnych, praktykami promiskuityzmu, brakiem zaangażowania uczuciowego w stosunku do partnerki, wreszcie konsumpcją pornografii”.

Czytaj dalej